Annie Lööf: Kyrkan ska stå upp mot främlingsfientlighet

Så länge medlemmarna vill att Centerpartiet ska vara en tydlig ideologisk kraft i Svenska kyrkan kommer partiet att vara det, säger Annie Lööf. Foto: Marcus Gustafsson

Centerpartiet blir kvar i kyrkopolitiken, är partiledarens budskap. En viktig uppgift som Annie Lööf ser för kyrkan är att vara en stark röst mot främlingsfientlighet.

Det är en glad Annie Lööf som tar emot Kyrkans Tidning på ett folktomt regeringskansli i maj, hemarbete är huvudregeln under pandemin. Kyrkovalet i september blir hennes tredje som partiledare.

– Vi har 3 850 kandidater över landet och ställer upp i alla stift. Nu räknar man ner till valdagen, säger hon.

I kyrkovalet 2017 fick Centerpartiet 13,69 procent av rösterna och ökade då med 1,79 procentenheter jämfört med valet 2013. I riksdagsvalet 2018 gick Centerpartiet framåt med 2,5 procentenheter och landade på 8,61 procent.

Vad har hänt för Centerpartiet på den kyrkopolitiska arenan seden 2017? Annie Lööf lyfter att Svenska kyrkan spelat en viktig roll i civilsamhället genom att stötta utsatta och skapa mötesplatser för exempelvis integration. Men hon nämner också att Centerpartiet varit drivande i frågan om samverkan kring administration och IT.

– Som partigrupp i Svenska kyrkan är det viktigt att ta ansvar både för det inomorganisatoriska arbetet och att utveckla kyrkan till att bli en modern kraft organisatoriskt, men också i dess roll och aktör i samhället i stort.

Det finns de som varit kritiska och menat att församlingarna själva ska få bestämma även om det organisatoriska, Centerpartiet brukar lyfta församlingsperspektivet, hur resonerar ni?

– Våra kärnvärden som parti handlar om att kyrkan ska finnas nära och tillgänglig i hela landet. För alla åldrar, i alla skeden i livet, geografiskt på plats i såväl förorter som glesbygd, men också digitalt. Underifrånperspektivet är väldigt centralt för oss, men å andra sidan är det också viktigt att avlasta det lokala och stiften.

– Det är i det lokala man ska vara nära människor. Då kan man från nationell nivå underlätta genom en infrastruktur där man faktiskt ser till att avlasta.

Beslutet om att ställa upp i kyrkovalet fattas formellt av partistyrelsen inför varje val. Men budskapet från partiledaren är att Centerpartiet blir kvar inom kyrkopolitiken.

– Vi tycker som en traditionell folkrörelse att det är en väldigt viktig uppgift. Vi har många medlemmar som är aktiva i kyrkan lokalt och så länge våra medlemmar vill att vi ska vara en tydlig, stark ideologisk kraft i Svenska kyrkan kommer vi också att vara det.

"I ett samhälle som nu på många sätt upplevs dras isär är det viktigt att Svenska kyrkan har en öppen dörr även till dem som kanske inte är bibelkunniga och aktivt troende", säger Annie Lööf. Foto: Marcus Gustafsson

Det förekommer diskussioner på partistämman om Centerpartiets plats i kyrkopolitiken. Men Annie Lööf säger att den diskussionen är relativt liten och att det finns ett starkt stöd för att ställa upp.

– Det baserar sig just på det lokala engagemanget. Men också på att det med partinamnet blir tydligt vilka grundvärderingar man ställer upp med. Det tror vi gör att det blir enklare för väljarna att göra sitt val.

Vad kan Centerpartiet bidra med till Svenska kyrkan framåt?

– Vi vill att man med mod ska stå upp mot främlingsfientlighet och hat och vara hoppet och möjligheternas röst. Sedan vill vi att Svenska kyrkan också ska vara en viktig kraft för den gröna omställningen där det finns stora möjligheter att ha fokus på energieffektiva byggnader och på förnybar energi.

Annie Lööf återkommer under intervjun till Centerpartiets vision om ”en öppen folkkyrka tillgänglig för alla” med mötesplatser för gemenskap.

– I ett samhälle som nu på många sätt upplevs dras isär är det viktigt att Svenska kyrkan har en öppen dörr även till dem som kanske inte är bibelkunniga och aktivt troende utan som ser kyrkan som en plats att hitta vägledning, tröst och en gemenskap.

Sin egen relation till Svenska kyrkan beskriver Annie Lööf just så. Kyrkan som en plats för gemenskap, både i glädje och sorg. Under uppväxten i Värnamo deltog hon i kyrkans barntimmar och ungdomsverksamhet. Hon har konfirmerats, gift sig, begravt anhöriga och döpt sina barn i kyrkan. Den yngsta dottern döptes i september förra året, under pågående pandemi.

– Vi kunde ha det utomhus på gården med den absolut närmsta familjen. För oss är det inte primärt den stora festen utan att faktiskt genomföra dopet som är det centrala.

– Sedan har jag också varit en väldigt stolt medlem i Svenska kyrkan när man varit en stark röst för utsatta människor, när man hade klockringning hemma i Jönköping för några år sedan, när man har vågat ha en modig röst mot främlingsfientlighet. Som medlem har jag varit väldigt stolt när både förtroendevalda, anställda och vår ärkebiskop tagit bladet från munnen och markerat.

Och du tycker att Svenska kyrkan fortsatt ska ha en sådan politisk röst?

– Centerpartiet tycker att kyrkan ska vara en engagerad och modig röst när det handlar om att stå upp för människors lika rätt och värde. Stå upp för solidaritet och internationellt arbete, stå upp för människor som inte orkar bära sin egen röst. Men också att Svenska kyrkan i det mångkulturella samhälle vi lever i nu har en öppen dörr för samverkan och samarbetet med andra religioner för att skapa tolerans och öppenhet.

Fakta: Centerpartiet

Kyrkovalresultat 2017: 13,69 procent

Mandat i kyrkomötet: 34 (tredje största gruppen)

Valresultat 2001: 17,27 procent, 43 mandat

Inför kyrkovalet intervjuar KT partiledarna för de riksdagspartier (även SD och S), som ställer upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.