Detta gäller för koranbränningar i våra grannländer

Flera koranbränningar har genomförts i Sverige under sommaren. Foto: TT

I Sverige är det tillåtet att bränna heliga skrifter vid demonstrationer. Det tillåter flera skandinaviska länder också. I andra delar av Europa görs andra bedömningar. Detta gäller vid koranbränningar i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien.

Koranbränning i Sverige ger reaktioner världen över. Från flera håll höjs röster för ett stopp för koranbränningarna. Men nya ansökningar om att bränna koranen kommer in till polisen. 

I regeringsformen fastställs att Sverige har yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Det är inte tillåtet att begå en gärning som innefattar hot eller hets mot folkgrupp, men religioner skyddas inte mot åsiktsyttringar som ifrågasätter religiösa budskap eller som kan uppfattas som sårande för den som är troende.

Polisens beslut ska upp i högsta förvaltningsdomstolen

Polismyndigheten får enligt ordningslagen vägra demonstrationer om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller i dess omedelbara omgivning. 

Kammarrätten har dock slagit fast att polisen gjorde fel när Rasmus Paludan nekades att bränna en koran i Norrköping 2022. Sedan beskedet kom från kammarrätten i början av sommaren har polisen godkänt ansökningar om koranbränning. Nu ska kammarrättens beslut också prövas av högsta förvaltningsdomstolen. 

Koranbränning

Under koranbränningen utanför Irans ambassad på Lidingö sprang det fram en motdemonstrant som försökte släcka elden på koranen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

Norge tillåter koranbränning

I Norge är det tillåtet att bränna koranen och bränningar har genomförts, främst av gruppen Sian - Stopp islamiseringen av Norge. Precis som i Sverige kan dock polisen neka en demonstration på polisiära grunder och den har också gjort så vid flera tillfällen. 

I Danmark har det hittills varit en grundlagsstadgad rättighet att få demonstrera. Demonstrationer kräver inte polisens godkännande, men ska anmälas till polisen, för att de ska kunna säkra säkerheten runt demonstrationen. Polisen har även rätt att ändra plats eller dag för en demonstration.  

Rasmus Paludan, som är från Danmark, har flera gånger bränt koranen vid demonstrationer i landet. 

Förbud mot koranbränning röstades igenom i Danmark

Nu har dock koranbränningar förbjudits. Den nya lagen, som röstades igenom av den danska riksdagen den 7 december 2023, gör det brottsligt att behandla viktiga religiösa skrifter på ett "otillbörligt sätt". Lagen gäller skrifter av väsentlig religiös vikt och enbart erkända trossamfund. I praktiken betyder det att det nu är olagligt i Danmark att gör saker som att bränna, trampa på eller klippa sönder Koranen.  

Trosfridslag stoppar i Finland 

I Finland finns en trosfridslag som gör att den finska polisen inte skulle ge sitt godkännande till koranbränning, något som Kyrkans Tidning har skrivit om. I trosfridslagen står att den som offentligt hädar Gud eller uttrycker sig kränkande kan dömas till högst sex månader fängelse.

Tyskland har, likt Finland, en hädelselagstiftning. Förolämpning av trossamfund, religiösa samfund och ideologiska föreningar, som brottet heter, kan straffas med böter eller upp till tre års fängelse. 

2020 försökte Rasmus Paludan vid två tillfällen ta sig in i Tyskland för att genomföra en demonstration.

Rasmus Paludan

Den högerextreme politikern Rasmus Paludan har vid flera tillfällen satt eld på koranen. Bilden är från en allmän sammankomst i närheten av Turkiets ambassad. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Medan han satt på flyget till Berlin, kom beskedet att han fått inreseförbud i fem dagar framåt och han flög tillbaka till Köpenhamn. Redan dagen därpå försökte han återigen att ta sig in i landet och blev då anhållen av tysk polis.  

Ingen koranbränning i Storbritannien

Samma år fick Rasmus Paludan även inreseförbud i Sverige i två år, något som han tog sig runt genom att ansöka om svenskt medborgarskap, vilket han beviljades då hans far är svensk.  

I mars 2023 planerade Ramus Paludan en resa till Wakefield i norra England. Enligt egen utsago på Twitter var syftet med resan en koranbränning. 

Besöket lyftes i Storbritanniens parlament, där en politiker frågade inrikesministeriet om de agerat för att Paludan, som politikern ansåg vara en farlig man, inte skulle få tillträde till landet. 

Satte Paludan på varningslista

Säkerhetsminister Tom Tugendhat svarade att Paludan fann på en varningslista. 

“Hans resa till Storbritannien skulle inte främja allmänhetens bästa och han kommer inte att få tillträde,” sa säkerhetsministern.  

2011 blev en politiker, medlem av British nationalist party, arresterad för att ha bränt koranen i sin trädgård.

Storbritannien har en lag mot religiöst hat. I den står att den som utför en hotfull gärning gör sig skyldig till lagbrott om personen gör det med syfte att väcka religionshat. Men lagen om religiöst hat står inte över rätten till yttrandefrihet. Den ska inte förhindra eller begränsa diskussion, kritik eller uttryck för ogillande, förlöjligande eller kränkning av specifika religioner.  

Polisen vid koranbränning

I Sverige har polisen behövt kalla in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter kring koranbränningen. Foto: Caisa Rasmussen / TT

Fakta: Blasfemilagar i fyra av tio länder

En studie av Pew research center förra året visar att 79 av de 198 undersökta länderna har lagar eller andra regelverk mot hädelse, det vill säga uttalanden eller handlingar som är nedsättande mot Gud, troende eller föremål som anses heliga. 

Bland exemplen finns 18 länder i södra och mellersta Afrika och 17 i Asien, 14 i Europa och 12 i Sydamerika. Europiska länder med blasfemilagar är Österrike, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Montenegro, Spanien och Schweiz.

Fakta: Korankrisen

Påsken 2022

Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs, besöker flera svenska städer för att bränna koraner offentligt. Något som följs av våldsamma upplopp i berörda städer med skadegörelse och våld, främst riktat mot polisen.

Januari 2023

Rasmus Paludan bränner en koran i närheten av Turkiets ambassad i Stockholm. Protester bryter ut i Turkiet och flera andra länder. Under våren nekas tillstånd till flera ytterligare koranbränningar. Enligt den rättsliga prövningen som gjorts i efterhand hade polisen dock inte rätt att neka till tillstånden.

Juni-juli 2023

En privatperson tänder eld på en koran utanför moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Den här gången bryter protester ut bland annat i Bagdad, där demonstranter samlas utanför den svenska ambassaden och även tar sig in i byggnaden.

Marocko kallar hem sin ambassadör i protest och Iran tänker inte skicka sin nya ambassadör till Sverige. Kuwait, Förenade Arabemiraten, Marocko, Saudiarabien och Irak kallar upp Sveriges ambassadörer i respektive land med anledning av koranbränningen. Även Pakistans premiärminister uttrycker avsky.

Det muslimska samarbetsorganet Islamiska konferensorganisationen (IKO) med 57 medlemsländer manar till kollektiva åtgärder för att stoppa framtida koranbränningar.

19-20 juli

Natten till den 20 juli stormar demonstranter den svenska ambassaden i Irak. Byggnaden sätts i brand och den svenska personalen får sättas i säkerhet.

Protesterna bryter ut efter beskedet att en person fått tillstånd att bränna en koran utanför Iraks ambassad i Stockholm. Manifestationen genomförs, men själva koranbränningen blir en mindre historia och uppmärksammas knappt av de närvarande.

Samtidigt som manifestationen genomförs kommer beskedet att Irak bryter alla diplomatiska kontakter med Sverige.

20-22 juli

Irans andlige och politiske ledare ayatolla Ali Khamenei anklagar den svenska regeringen för att vara på väg i krig med den muslimska världen. Shiarörelsen Hizbollah i Libanon instämmer, kräver att det svenska sändebudet i landet utvisas och att Libanons ambassadör i Sverige ska kallas hem. Saudiarabien kallar upp Sveriges charges d'affaires i huvudstaden Riyad, enligt al-Arabiya. Även i Jordanien kallas kallas Sveriges ambassadör upp till UD.

Också Turkiet, Syrien, Qatar med flera riktar skarp kritik mot torsdagens aktion.

31 juli

Utrikesministrarna i de 57 länder som ingår i den islamiska samarbetsorganisationen OIC håller 31 juli ett virtuellt extrainsatt möte. Samtalen ska handla om koranbränningarna i Sverige och Danmark, meddelar Iran enligt nyhetsbyrån EFE. Mötet planeras enligt det iranska utrikesdepartementet efter ett förslag från Teheran och Bagdad. Irans utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian har också manat sina motsvarigheter i andra muslimska länder att delta.

Källa: TT

Taggar:

koranbränning

Prenumerera på Nyhetsbrev

27 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Nils Ronquist
Har inte hört motiveringen enda gång. Varför man vill bränna en helig skrift? Vill man bränna en Bibel eller Koranen bör det motiveras!
Gunnar
Folk måste inse att tro är högst personligt. Att bränna en bibel, koran eller andra religösa skrifter kan och ska absolut inte vara olagligt. man kan själv välja vad man vill tro på. vad är religion? kan jag skapa min egen religion såa kan vad som helst bli olagligt till slut. Se Maradonakyrkan. Ska det vara olagligt att elda upp ett foto av Maradona? Eller kanske någon som skapar en Rasmus paludan kyrka om en religös fanatiker mördar honom. Ska vi då tillåta att dessa bränner biblar, koraner etc, eller ska vi skilja på religioner och religoner?
Jack
Jag tycker att man snabbt borde införa en trosfridslag även i Sverige .
Ulrik Petersson
Koranbränning Bibeln är Guds ord Vi som är kristna vet att Guds löften står fast oavsett omständigheter! Löftena kunna ej svika en låt som Lewi Pethrus skrev som är lika aktuell idag! Muslimer tror att Jesus var en profet vi som är kristna tror att Jesus är Messias den levande Gudens Son! När en person bränner upp en bibel så respekterar vi yttrandefriheten däremot så ber vi för personen att han ska bli frälst! Himmel och jord ska förgås med Guds Ord bestå i all evighet! Lukas 21:33! Ulrik Petersson
Nordgrenen
Sveriges lagar skall följas. Vi skall inte underkuvas.
Barbro Hartvig
Vi bör ha en lag som förbjuder brännande av BöCKER eller åstadkommande av skada på sådana vid alla typer av demonstrationer. BÖCKER tillhör människors kulturarv och religiösa böcker ska INTE särbehandlas
Ulrik Petersson
Koranbränning Bibeln är Guds ord. Vi som är kristna vet att Guds löften står fast oavsett omständigheter! Löftena kunna ej svika en låt som Lewi Pethrus skrev som är lika aktuell idag! Muslimer tror att Jesus var en profet vi som är kristna tror att Jesus är Messias den levande Gudens Son! Bränner man upp biblar så vill vi inte den personen något illa utan respekterar yttrandefriheten däremot så ber vi för personen att han ska bli frälst! Himmel och jord ska förgås med Guds Ord består Lukas 21:33!