Ersättningsfrågan kan vara löst – upphovsrätten under fortsatt utredning

På inrådan av juridisk expertis höjer Svenska kyrkan nu ersättningsnivån till psalmförfattarna. Samtidigt pågår fortfarande utredningen av Pahlmblad och Ekenbergs anspråk. ”Det är möjligt att göra förändringar i kyrkohandboken” säger rättschefen.

Som Kyrkans Tidning tidigare har rapporterat har upphovsrättsinnehavarna till ett antal psalmer reagerat starkt på den låga ersättning som Svenska kyrkan erbjöd dem. Men nu backar kyrkan och går dem till mötes.

– Efter samråd med våra advokater har vi beslutat oss för att acceptera de nivåer som upphovsmännen begär. Vissa har begärt en betydligt högre nivå än andra. Därför har vi beslutat oss för att lägga oss på samma höga nivå för alla, säger Fredrik Nilsson Björner, jurist på kyrkokansliets rättsavdelning.

Vilken nivå har ni lagt er på?

– Vi vill inte gå in på några detaljer eftersom alla avtal inte är underskrivna ännu.

Vad fick er att ändra er i frågan om nivå på ersättning?

– Vi har bedömt att det har varit svårt att hitta den nivå som ansetts vara skälig. Det trycks ju inte nya handböcker särskilt ofta. Från början stod vi ju ganska långt ifrån varandra, men vi har fått ändra oss lite.

Hur kom ni fram till de låga ersättningsnivåerna från första början?

– Jag vill inte gå in på några detaljer där, säger Fredrik Nilsson Björner.

Helen Asker är verksamhetschef på Administration av Litterära rättigheter I Sverige (Alis) som företräder psalmförfattare som finns representerade i kyrkohandboken. Hon berättar att Svenska kyrkan fortfarande inte har varit i kontakt med dem, men skriver i ett mejl till Kyrkans Tidning:

– Det är naturligtvis glädjande att kyrkan nu inser att ersättningsnivåerna som de tillämpat i åratal är orimligt låga. För oss är det viktigt vi tar ett helhetsgrepp om kyrkans samtliga utgivningar och utgår från att deras accept av våra ersättningsnivåer gäller generellt för alla kyrkans samlingspublikationer, såväl Kyrkohandboken som Den svenska psalmboken.

Samtidigt som frågan om ersättningsnivån för psalmerna verkar vara löst kvarstår fortfarande professor Ekenberg och docent Pahlmblads upphovsrättsanspråk. Den yttersta konsekvensen kan, enligt Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling, bli att man får stryka de aktuella delarna ur kyrkohandboken.

– Om det skulle finnas upphovsrätt i några enskilda verk i kyrkohandboken och om situationen uppstår att vi inte kan komma överens med upphovsmännen så måste vi ta hänsyn till det. Det är möjligt att göra förändringar i kyrkohandboken om vi skulle komma dithän, säger hon till Kyrkans Tidning.

– Men först måste vi analysera om det föreligger en upphovsrätt. Men jag vill inte spekulera mer just nu i hur man skulle agera i ett sådant läge.

Finns det en beredskap för en sådan situation?

– Nej, i dag har vi ingen planering för ett sådant scenario eftersom vi sitter mitt uppe i den rättsliga analysen. Vi har inte heller haft kontakt med Ekenberg och Pahlmblad ännu. Vi har informerat kyrkostyrelsen om deras skrivelser.

Skrivelserna inkom den 15 och 18 februari och Maria Lundqvist Norling understryker att Svenska kyrkan kommer att svara Ekenberg och Pahlmblad så snart man har gjort sig en tydligare bild av rättsläget.

– Det har dragit ut på tiden lite. Men vi befinner oss i en kyrkopolitiskt styrd organisation där kyrkostyrelsen och arbetsutskottet träffas vid vissa mellanrum. Man får ha respekt för att saker tar tid och att vi ännu inte kan säga mer.

Krävs det ett kyrkomötesbeslut för att stryka texter ur handboken?

– Vi inte är klara med analysen av det rättsliga läget ännu och det är alldeles för många steg kvar för att jag ska kunna svara på det nu.

Bedömer du det rättsliga läget som allvarligt?

– Nej, det skulle jag inte säga eftersom det är för tidigt att kunna ha en uppfattning om det – vi är mitt uppe i analysen. Allvaret ligger i vår ambition att göra rätt och respektera upphovsrätt där den föreligger.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.