Gudstjänster och möten ställs in för att hindra spridning

-Församlingar och kyrkoledare måste förstå sitt ansvar att förhindra smittspridning och även kyrkliga aktiviteter måste anpassas när ett virusutbrott hotar säger doktor Manoj Kurian, ansvarig för hälsoarbetet på Kyrkornas världsråd. Manoj Kurian. Foto:LWF

Kyrkornas världsråd vill använda medlemskyrkornas nätverk bland gräsrötter för att sprida kunskap om coronaviruset. 

– Utbrottet av coronavirus påverkar oss alla. Nu är det viktigt att inte gripas av panik eller invaggas i falsk trygghet, säger doktor Manoj Kurian, ansvarig för påverkansarbete inom ekologi, mat och hälsa på Kyrkornas världsråd.

– Vi följer utvecklingen noga, det är viktigt att vi får ut korrekt information i dessa tider av fake news, säger han.  

Manoj Kurian understryker att församlingar och kyrkoledare måste förstå sitt ansvar att förhindra smittspridning, och att även kyrkliga aktiviteter måste anpassas om ett virusutbrott hotar. 

Och trots att Kyrkornas världsråd är en i hög grad resande organisation, manar han och hans kollegor nu till begränsning av allt icke nödvändigt resande för att förhindra smittspridning. Även större samlingar bör förhindras och de schweiziska myndigheterna har ställt in alla möten för 1 000 personer eller mer. Bilmässan i mars i Genève blir inte av, och den historiska mässa som skulle hållits i söndags i S:t Pierres reformert-protestantiska katedral med Genèves katolske biskop Charles Morerod ställdes också in.

Kyrkornas världsråd gör likadant. I dagarna kom beslutet om att flera stora möten, bland annat Centralkommittémötet som skulle hållits 18–24 mars i Genève, skjuts upp till augusti.

Beslutet innebär att valet av ny generalsekreterare efter Olav Fykse Tveit, också skjuts upp. Tillförordnad generalsekreterare blir nuvarande biträdande generalsekreteraren professor Ioan Sauca.

Under tiden följer Manoj Kurian coronavirusets snabba spridning med oro och står i praktiskt taget daglig kontakt med Världshälsoorganisationen, WHO, vars huvudkontor också ligger i Genève. Samarbetet har varit intensivt ända sedan hiv bröt ut på 80-talet.

Vad har ett ekumeniskt nätverk som Kyrkornas världsråd med sjukdom att göra?

– Arbete för Kristus handlar om både kropp och själ, säger Manoj Kurian, som har en bakgrund som missionsläkare i Indien.

– Våra medlemskyrkor har tillsammans världens största nätverk på gräsrotsnivå. Våra möjligheter att sprida kunskap och påverka är oöverträffat, säger han och berättar att han och hans kollegor i allmänhet arbetar med kyrkor och närstående organisationer på regional nivå.

– Sedan har religiösa ledare ansvar för att informationen sipprar ner till kyrkor och församlingar. Och att allt de förmedlar är kontrollerat och korrekt, så att rykten och diskriminering förebyggs.

Hans ord speglar oron för coronavirusets eventuella spridning till länder med mindre utvecklade hälsosystem. Men också hans tidigare erfarenheter i arbetet mot hiv/aids, där kyrkornas ansträngningar att minska stigmatiseringen kring den sjukdomen varit mycket stort.

– Du förstår – allt hör ihop. Om vi ska besegra en sjukdom som hiv, måste vi ändra attityder och hantera fördomarna.

– Vi måste tala om jämställdhet, om maskulinitet, sexualitet, hållbarhet, renlighet och, naturligtvis, vår tro och vårt förhållande till andra människor. För Bibeln har ett annorlunda perspektiv, och utifrån den kan vi visa att alla omsluts av Guds kärlek.

– Problemen måste dessutom hanteras i sitt sammanhang och i rätt ordning. Våld, incest och våldtäkt är för de allra flesta betydligt större och mer pressande problem än homosexualitet, men det gäller att få människor att förstå det.  Kunskap är nyckeln till att besegra alla virus.

Annika Ahlefelt