Fastigheter

Högriskprojekt sälja en prästgård på det här sättet

Mikael Freimuth, Leslie Öqvist Föreningen Tradition och Förnyelse i Vaxholms församling

Vaxholms prästgård ska säljas. Men många frågor kvarstår, anser företrädare för Föreningen Tradition och Förnyelse i Vaxholms församling

Vid kyrkorådets möte i Vaxholm den 23 april beslöt den styrande majoriteten i Vaxholms församling, POSK, att föreslå kyrkofullmäktige i maj att godkänna ett intentionsavtal om att försälja Vaxholms prästgård till Svea Fastigheter AB, som ägs av den globala fastighetskoncernen Brunswick Real Estate.

Detta kunde vara en vanlig prästgårdförsäljning i en lång rad av prästgårdsförsäljningar i riket om inte det vore för en mängd märkliga omständigheter:

POSK vill inte att Vaxholms prästgård försäljs genom en öppen budgivningsprocess, som är det mest vanliga och transparenta sättet att sälja fastigheter, speciellt när man är förtroendevald och satt att förvalta cirka 8 000 församlingsmedlemmars tillgångar, utan i stället väljer en på förhand särskilt utsedd köpare som erbjudit 16 miljoner för fastigheten med villkor om ändrad detaljplan. En annan fastighetsutvecklare har lagt ett bud om 18 Mkr med liknade förutsättningar, som POSK valt att ignorera.

Försäljningen är villkorad med ändring av detaljplan för att möjliggöra 40 små seniorlägenheter (hyreslägenheter för kollektivboende). Ändring av detaljplan, om någonsin möjligt, kan ta flera år och till och med över en mandatperiod med nya förtroendevalda.

Tanken är dessutom att bevara prästgården för gemensamma aktiviteter och uthyrning till församlingen. Varför församlingen ska hyra prästgården när ett av skälen till försäljningen av densamma är att man misslyckats med att hitta användningsområden för dess användning inklusive, som vanligt är, att kyrkoherde ej önskar bo där. Kan köparens kalkyl att församlingen ska hyra prästgården finnas med för att detta drömscenario innebär lägre totalhyra för seniorlägenheterna?

Tillträde (och slutbetalning) för den nya, särskilt utvalda,
köparen sker när en ändring av detaljplan vunnit laga kraft, något som varje Vaxholmsbo vet kan ta många år med diverse överklaganden. Innan dess ”erbjuder sig” den av POSK utvalda köparen att renovera prästgården – detta till oklar användning och syfte. Kan syftet vara att knyta upp församlingen att genomföra affären och om inte tvingas att betala en stor faktura för en renovering av en prästgård man från början inte hade användning för?

En mängd frågor för bekymrade församlingsmedlemmar kvarstår:

  • Varför driva på med denna högriskaffär som knyter upp församlingen i osäkerhet under lång tid framöver (kanske flera år)?
  • Varför inte sälja prästgårdsfastigheten som den är i dag till marknadspris, och få pengarna nu och inte om flera år?
  • Varför avtala att hyra tillbaka en prästgård man misslyckats med att hitta användning för?
  • Varför i dag försälja en fastighet för ett i förväg uppgjort ”marknadspris” (marknadspris kan bara ges av marknaden) med framtida betalning, med villkor om ändrad detaljplan som innebär ett helt annat, betydligt högre fastighetsvärde?
  • Varför kan inte församlingen själv ansöka till kommunen om ändrad detaljplan och när den vunnit laga kraft sälja eller utveckla fastigheten själv? Församlingen behåller då full rådighet och kontroll.
  • Varför sker ingen information till och inhämtning av församlingsmedlemmarnas åsikter om detta högriskprojekt?

Ledamöterna från nomineringsgruppen Tradition och Förnyelse i Vaxholms församling reserverade sig mot beslutet.

Mikael Freimuth

Leslie Öqvist

Föreningen Tradition och Förnyelse i Vaxholms församling

Varför inte sälja prästgårdsfastigheten som den är i dag till marknadspris?

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne