Ledarskap

Kyrkans verksamhet konsekvens av mötet med levande Gud

Johan Tyrberg biskop i Lunds stift
Biskop Johan Tyrberg. Foto: Pontus Tideman

REPLIK. I motsats till vad som framförts menar jag att relationen med Gud kan beskrivas i termer av just levande relation och en Gud med förmåga att ingripa, skriver biskop Johan Tyrberg.

Tack Peder Thalén för responsmina tankar om andligt ledarskap.

Jag måste emellertid invända mot några av kommentarerna.

Om predikan. 

Det är förvisso sant att det förekommer predikningar av låg kvalitet. Detta används ibland som argument för att vi inte ska predika så mycket. Jag menar att det snarare är grund för ambitionen att predika bättre.

Vad som är bra och vad som är dåligt i predikan kan det dock råda delade meningar om och många är de berättelser om omvändelser till följd av dåliga predikningar. Jag håller därför fast vid min uppfattning att det är nyttigt att lyssna till predikan.

Om sakramenten. 

Den subjektiva syn på sakramenten som beskrivs i repliken delar jag inte. Det är inte församlingsmedlemmarnas förståelse eller upplevelse av sakramenten som avgör sakramentens giltighet. Det är Guds närvaro – oavsett vad vi upplever. Sakramenten är den synliga beröringen av den osynlige och oberörbare.

Om bön och relation.

I motsats till vad som framförs i repliken menar jag att relationen med Gud kan beskrivas i termer av just levande relation och en Gud med förmåga att ingripa.

Kyrkans verksamhet är en konsekvens av mötet med levande Gud, inte en förutsättning för det.

Johan Tyrberg
biskop i Lunds stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne