KyrkA:s styrelse kallad till extra sammanträde

Förbundsdirektör Vibeke Hammarström och förbundsordförande Bror Holm. Arkivbild: Johannes Frandsen

KyrkA:s styrelse är kallad till extra sammanträde och förbundets medlemmar har informerats om situationen. 

Uppdateras. På tisdag klockan 10.00 har Kyrkans akademikerförbunds ordinarie styrelseledamöter kallats till styrelsemöte i Stockholm. Kallelsen, som är underskriven av förbundsordförande Bror Holm genom förbundsdirektör Vibeke Hammarström, kommer efter uppmärksamheten i media kring en rapport som en medarbetare på KyrkA tagit fram. 

Rapporten, som KT och Aftonbladet tidigare berättar om, handlar om hur ledningen hanterar pengar och om arbetsmiljön på förbundet.

I kallelsen till extra styrelsesammanträde beskrivs uppgifterna som ogrundade och lösa påståenden. Eftersom rapporten spridits till medierna befinner sig nu förbundet i kris och kommer att lida stor skada, skriver förbundsledningen. 

Medarbetaren måste ha tagit sig in i låsta skåp för att få tillgång till handlingar och förbundet överväger därför polisanmälan, skriver ledningen. Och med anledning av bland annat det inträffade har medarbetaren varslats om avsked, står det i kallelsen till extra sammanträde.

Enligt förbundsledningen har kvitton hanterats i linje med förbundets attestordning, de är reviderade och förbundet har beviljats ansvarsfrihet för dem. Vidare varnas i kallelsen styrelsen för att medarbetaren kan ha lagt beslag på andra handlingar som kan komma att användas för att skada individer och förbundet. 

Även KyrkA:s medlemmar har fått ett brev. I det fallet är avsändaren KyrkA:s arbetsutskott, som också skriver att anklagelserna är ogrundade och lösa, grundade på utredningen. Och att utredningens syfte har varit att skada förbundet och skandalisera dess ledning.

I rapporten finns bland annat exempel på fakturor som kan ge intryck att gälla privat konsumtion och alkoholnotor. Men alla gäller förbundets inköp, och utrustning till förbundets konferensrum har köpts av förbundets direktör, vilket är hennes uppdrag, står det i brevet.  Au anser också att sanningshalten i utredningens innehåll måste ses i i ljuset av att medarbetaren som skrivit den är och har varit föremål för arbetslednings- och rättsliga åtgärder.

Att utredningen, enligt uppgifter till Kyrkans tidning, initierades av en eller flera styrelseledamöter för att få till stånd en granskning av ekonomi och arbetsmiljö på KyrkA:s kansli, nämns inte i brevet till medlemmarna.

Medarbetaren nekar till anklagelserna som riktats mot hen och har polisanmält KyrkA:s AU. AU:s ledamöter har utsatt medarbetaren för förtal genom att utpeka denne som klandervärd och hävda att hen begått olaga intrång för att komma över hemliga handlingar, enligt polisanmälan. KyrkA anklagas vidare för att i ett brev till personalen ha skrivit att medarbetarens syfte är att skandalisera förbundet och att den anställde inte mår bra.

Medarbetaren anser också att det brev KyrkA skickat till sina cirka 4 000 medlemmar för att förklara situationen, och informationen som förbundet lagt ut på sin hemsida, syftar till att sprida missaktning och beskriva denne som klandervärd.        

Fakta: KyrkA

Kyrkans Akademikerförbund är ett fackförbund för akademiker anställda i Svenska kyrkan.

De största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger.

Antal medlemmar: 3 746 yrkesverksamma 31/12 2018 (8,6 procent färre än 2017. Källa: Medlingsinstitutet)

Tillhör SACO

Ordförande: Bror Holm.