KyrkA:s krets i Lunds stift kräver förbundsledningens avgång

Lunds KyrkA-styrelse saknar förtroende för förbundets ledning, skriver de till förbundets samtliga styrelseledamöter och stiftskretsar.

Kyrkans akademikerförbund i Lunds stift saknar förtroende för förbundsdirektör Vibeke Hammarström och förbundsordförande Bror Holm och kräver deras avgång.

 

Efter ett styrelsemöte har Kyrka:s Lundakrets styrelse beslutat att skicka ett brev till förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare och till KyrkA:s övriga kretsar.

I brevet skriver styrelsen i Lund att den saknar förtroende för förbundsdirektör Vibeke Hammarström och hennes sätt att leda förbundskansliet, och att även att förtroendet för förbundsordförande Bror Holm är förbrukat. 

På förbundskansliet är personalomsättningen hög, flera ombudsmän har slutat och långtidssjukskrivningar förekommer, och det är oroande, skriver styrelsen.

Förtroendet för Bror Holm har också minskat efter de uttalanden som han och KyrkA:s ledning gjort offentligt och i brev till medlemmarna, sedan frågor ställts i styrelse och medierna om ledningens utlägg och personalomsättningen på kansliet. Kretsens styrelse skriver att de inte upplever att förbundsordföranden tagit signaler som hög personalomsättning på tillräckligt stort allvar. 

”KyrkA är ett fackförbund som ska värna våra medlemmars arbetsmiljö, detta gäller även förbundskansliets personal. Vi är en medlemsorganisation och vi ska därför vara varsamma med hur vi hanterar det kapital vi har i form av förtroende och pengar”, skriver styrelsen för KyrkA i Lunds stift.

Den menar att förbundsdirektören och förbundsordföranden inte längre åtnjuter det förtroendekapital som de behöver ha.

Kyrkans Tidning har sökt ledamöter i styrelsen i Lunds KyrkA-krets och förbundsledningen.