Missvisande påstående i ledartext

Roger Persson Österman S:t Maria Magdalena kyrkofullmäktige (S)
Att tro på att den ekumeniska rörelsen skulle lyckas bättre än våra demokratiskt tillsatta ledare på att hålla ihop Europa upplever debattören som naiv. Foto: Alastair Grant/AP

REPLIK. Att tro på att den ekumeniska rörelsen skulle lyckas bättre än våra demokratiskt tillsatta ledare på att hålla ihop Europa är naivt, menar debattören.

Kyrkans Tidnings opinionschef Jonas Eek jämför på ledarsidan Brexit med reformationen. Jag har synpunkter på hans kunskaper och förståelse av såväl det förflutna som av nutiden. Jag menar att han för fram uppfattningar om den Europeiska unionen (EU) som bör diskuteras.

Enligt Eek var den utlösande faktorn för den engelska reformationen frågan om nationellt självstyre. Kungen ville skilja sig och påven motsatte sig detta, trots att skilsmässan rörde en statsangelägenhet. Vem skulle bestämma över England? är Eeks retoriska fråga. Redan här anar läsaren vad Eeks svar är. 

Jag saknar att Eek inte reflekterar över att Henrik VIII var en blodig diktator och att omsorgen framförallt gällde hans dynasti i form av manlig avkomma. Hans hett önskade son skulle kunna fortsätta utöva brutal makt. 

Eek skulle med fördel kunna läsa Hilary Mantels utmärkta böcker om de historiska händelserna. Att det handlar om vad vi idag kallar nationellt självbestämmande blir en missvisande parallell. 

Han fortsätter med att hävda att anhängare av EU talar om EU som ett religiöst projekt som för tankarna till den katolska kyrkan under 1500-talet. Han påstår också att EU centralstyrs och att det är från Bryssel som överstatliga lagar och regler dikteras. I Eeks text framstår alltså EU som ett papistiskt hot. 

Eeks retorik likställer alltså ett demokratiskt projekt, EU, med hur den katolska kyrkan var organiserad före reformationen. Eek bortser ifrån att samtliga EU:s medlemsstater är demokratier samt att den lagstiftande instansen i EU, ministerrådet, består av dessa medlemsstaters folkvalda regeringar. 

Många beslut vad gäller europeisk lagstiftning måste tas enhälligt av alla medlemsstaterna. Det förekommer aldrig att ett beslut om europeisk lagstiftning tas utan minst en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna. 

Det är alltså inte Bryssel som dikterar lagar och regler utan de folkvalda regeringar som Europas väljare fört till makten. Eeks missvisande påstående har tyvärr frekvent nyttjats av så kallade brexiters i den brittiska debatten. 

Jag har inga problem att diskutera de svagheter EU-projektet bär med sig. Allt är givetvis långt ifrån bra. Ett problem är att vissa stater rör sig mot en icke-demokratisk auktoritär och EU-negativ hållning. 

Eek har säkerligen hedervärda avsikter men han bör vara mer varsam med sitt berättande. Annars riskerar han att bli en faktisk röst för problematisk splittring och kanske till och med en swexit.  

Jag har svårt att se att de aktuella och stora problem vi ser vad gäller bland annat skatteflykt, migration eller klimat skulle kunna lösas utan ett mycket nära europeiskt samarbete. EU bör utvecklas inte avvecklas.  

Roger Persson Österman 
S:t Maria Magdalena kyrkofullmäktige (S)
Stockholm

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.