S om resultatet: Väljarna vill ha en progressiv kyrka

"Det som känns tryggt är att vi nu får en större grad av progressiva grupper i kyrkomötet som vill arbeta för en öppen folkkyrka", säger Jesper Eneroth, gruppledare för S i kyrkomötet som där tappar sex mandat. Foto: STS, Mikael M Johansson

2017 gjorde Socialdemokraterna (S) sitt historiskt bästa kyrkoval. Nu backar nomineringsgruppen från 76 till 70 mandat i kyrkomötet, men är fortsatt den största nomineringsgruppen.

– Det är klart att jag gärna hade sett S öka och inte backa. Men jag tycker att vi har gjort en bra insats. Det är glädjande att vi är den största nomineringsgruppen och får det förtroendet av väljarna, säger Jesper Eneroth, gruppledare för S i kyrkomötet, som påpekar att resultatet inte är färdigräknat.

Hans bild i nuläget är att S har tappat väljare till Vänstern i Svenska kyrkan (Visk).

– Det som känns tryggt är att vi nu i högre grad får ledamöter från progressiva grupper i kyrkomötet som vill arbeta för en öppen folkkyrka, som inte ställer grupp mot grupp, som arbetar mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism och för ett ansvar för miljö och klimat.

Vad tror du att S:s minskade stöd beror på?

– Det är fortfarande väldigt tidigt och vi måste sätta oss ner och analysera resultatet när det är färdigräknat. Men med den reservationen tror jag ändå att en otroligt hård debatt om partipolitikens roll har påverkat, dock inte i den utsträckning som jag trodde eftersom den stora vinnaren i valet är Visk.

Visk har enligt nomineringsgruppen själv ingen formell koppling till partipolitiken, hur tänker du?

– Jag har upplevt att den hårda kritiken mot partipolitiken i debatten har handlat om nomineringsgrupper som överhuvudtaget har en politisk deklaration. Jag tror att de som röstar på Visk ändå upplever det som en vänsterröst.

Jesper Eneroth spekulerar i att Visk:s framgång skulle kunna vara ett utlopp av den allmänna opinionen där vänstern just nu är stark. Han tror att man gör det för lätt för sig om man säger att det är partipolitiken som backar i kyrkovalet.

– Det man ser är att Posk går framåt. Men BA backar, FK lika så. Samtidigt är det ett uppsving för progressiva krafter. Väljarna vill ha en progressiv kyrka.

Vann Posk på frågan om väjningsrätt för präster vid vigsel tror du?

– Nej, inte alls. Med tanke på den progressiva trenden i valet ser jag ingen sådan koppling, snarare tvärt om.

Vilken valfråga blev viktigast?

– Jag upplever att frågan om samkönade pars rättigheter blev den kanske största frågan vid sidan av frågan om politikens plats i kyrkan. Sedan kom frågan om hur vi ska vårda skapelsen, ansvaret för miljö och klimat, men den kom inte upp i riktigt samma utsträckning.

Årets kyrkoval är det första nationella valet som Sverigedemokraterna (SD) backar i, något som Jesper Eneroth påpekar.

– En del av tappet kan nog ha gått till Alternativ för Sverige (AFS), det är två krafter som enligt min bedömning ligger väldigt nära varandra. Sedan tror jag att Visk:s uppgång, att vi håller ställningarna, att Öka, MPSK, Himmel och jord går framåt, pekar på att väljarna inte känner igen sig i den bild av kyrkan som SD målar upp. Det blir snarare tydligt för alla som lever i kyrkan och deltar i gudstjänstliv att den bilden är propaganda.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.