Statskyrkan är ärkebiskopsvalets grund

"Den stora diskussionen har varit om det skulle vara direkt avgörande val eller presentationsval", säger Gunnar Edqvist som var med och skrev kyrkoordningen. Foto: Marcus Gustafsson

Domkapitlen, stiftsstyrelserna, kyrkostyrelsen, samt präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift väljer ärkebiskop. Det är en ordning som i stort förts över från tiden med statskyrka, säger kyrkorättsexperten Gunnar Edqvist.

–  Vad gäller röstberättigade är det i huvudsak samma modell som före 2000 och relationsändringen. Då var det också präster och elektorer i ärkestiftet som röstade. Diakonerna har tillkommit senare.

–  Det har varit stadgat i kyrkolagen ända sedan 1686 att domkapitlen i alla stift deltar i valet av ärkebiskop. Detta var den representationen som fanns från andra stift än Uppsala stift fram till kyrkoordningens tillkomst. Svenska kyrkans centralstyrelse fick rösträtt vid ärkebiskopsvalet från 1988.

Stiftsstyrelserna inrättades 1989 och förslaget att ge även dem rösträtt i ärkebiskopsvalet fanns inför beslutet om kyrkoordningen. I den så kallade Nivåutredningen från 1998 nämndes att det skulle bli en ”viss obalans mellan präster och lekmän” med en sådan ordning.

– Det var dock ingen närmare diskussion om den förändringen utan det accepterades snarast rakt av, säger Gunnar Edqvist.

Direktval eller presentationsval

Den stora diskussionen handlade i stället om direktval eller presentationsval. Före 2000 röstades tre kandidater fram och sedan utsåg regeringen någon av dem till ärkebiskop. Centralstyrelsen föreslog 1999 att det fortsatt skulle vara så att tre kandidater röstades fram och att kyrkostyrelsen sedan skulle välja bland dessa, samt att diakonerna i Uppsala stift skulle få rösträtt. Men kyrkomötet gick emot det.

– Det blev i stället direkt avgörande val och diakonerna fick rösträtt först några år senare, säger Gunnar Edqvist.

Varför får inte personer inom vigningstjänsten även i andra stift rösta i ärkebiskopsvalet?

– Det har aldrig varit så. Det har setts som att de organ som har ställning som styrelse och företrädare för stiftet får representera stiftet. Ärkebiskopen har ju inte som biskop någon speciell relation till präster och diakoner i andra stift. Det är bara de övergripande funktionerna som gäller Svenska kyrkan som helhet där ärkebiskopen har en särskild ställning.

Fakta: De får rösta i ärkebiskopsvalet

Antal röstberättigade

 • Ledamöter i stiftsstyrelser, domkapitel och i kyrkostyrelsen: 274 röster
 • Präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift: 301 + 301 röster (delas med tio).
 • Totalt 876 röstberättigade 

Röster som räknas i resultatet:

 • Vigdas röster: 70
 • Förtroendevaldas röster: 264 (Vissa förtroendevalda är vigda, men de har mandat i stiftsstyrelse och domkapitel som förtroendevalda).

En röst per person gäller.  Biskopar som sitter i både stiftsstyrelsen och domkapitlet eller exempelvis en präst i Uppsala som också är förtroendevald får enbart en röst. 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.