Hädelse

Här hittar du de artiklar som skrivit om hädelse. 

Hädelse är att med ord genom agerande kränka det som för någon annan ses som heligt.

Exempelvis kan det handla om nedvärderande uttryck mot någon religions Gud men även om att uttrycka sig föraktfullt om religionens företrädare, till exempel ett helgon eller en profet.

Diskussionen om hädelse och hädelselagar har exempelvis varit aktuella i samband med de koranbränningar som ägt rum.