Uppskatta det goda som sker

Göran Rask och Kjell Jonasson f d Mellanösternsekreterare
Foto: Lars Rindeskog

REPLIK. Alla som på något sätt har haft ledningsansvar för STI har utsatts för kritik. Sannolikt kommer det att förbli så, tror Kjell Jonasson och Göran Rask.

Göran Larsson,  liksom du har vi haft ansvar för Svenska teologiska institutet, STI, även om det var på ett annat sätt och i en annan tid. Liksom du är vi nu pensionärer och följer det som sker på STI på distans. Ja, Göran Larsson, växande antisemitism är en tankeställare. Nej, Göran Larsson, fasaden har inte krackelerat – den har förändrats. Vi kan tycka som du  – att det var bättre på STI förr! Men, tvärtemot som vi uppfattar din debattartikel, tror vi inte att det blir bättre om vi återgår till det som varit.

Det har varit många goda direktorer och medarbetare på STI under åren – varav du är en av dem som gjort störst avtryck. Under ett antal år på 90-talet och på 00-talet var vi närmsta ansvarig chef för några av STI:s kunniga direktorer som hade duktiga medarbetare. Det var efter din tid som direktor.

Under den tiden skrevs direktivet för den utredning som innebar att en professur i Krister Stendahls namn skapades vid STI. I direktivet stod att det skulle skapas en gästprofessur i Krister Stendahls namn. Resultatet blev en fast professur som Jesper Svartvik innehade till förra året.

Under vår tid förändrades STI, liksom nu, eftersom omvärlden förändrades. Från ett optimistiskt hoppfullt 90-tal med Oslo-avtalet som grund för samexistens mellan de två folk och tre religioner som befolkar Jerusalem och det Heliga landet, till ett pessimistiskt 00-tal med ökad konflikt och terror av olika slag mellan de två folken. Nu är vi i slutet av 2010-talet och hopplösheten är signifikativ för båda folken och särskilt för unga människor.

Vi som varit med förr har olika perioder då vi tycker det fungerade ”bäst” och vi har olika åsikter om det som sker nu på STI. Men med vilken rätt kan vi döma ut dem som arbetar på STI i dag och deras strävan att tolka sin uppgift med ord som att ”ett rikt kapital har växlats in i småmynt till en dålig kurs”. Den ”dåliga kursen” är kanske den möjliga tillämpning till rådande politiska och religiösa läge, liksom den dåliga kronkursen i förhållande till shekeln är det, vi i dag måste rätta oss efter för att bedriva verksamhet i det Heliga landet.

Medarbetare, inklusive direktorer, ja även professorer kommer och går men STI som studieplats och mötesplats för olika religioner består. Det kommer alltid att finnas olika åsikter om hur verksamheten vid STI bäst bedrivs. Vid STI i det vackra Tabors hus kommer människor med olika tro och från olika nationer, liksom i dag, att fortsätta mötas och berikas i den unika Jerusalems kontexten. Då bör vi följa Krister Stendahls rättesnöre att jämföra lika med lika.

Det gäller även när vi jämför verksamheten vid olika tidsperioder. Alla som på något sätt har haft ledningsansvar för STI har utsatts för kritik. Sannolikt kommer det att förbli så. Vi som varit med ”förr” bör förstå och uppskatta det goda som sker i den tid som är och vara konstruktiva i vår kritik. Ett stöd för direktor och medarbetare samt eventuellt kommande gästprofessor kan vara att kyrkostyrelsen inrättar ett konsultativt utskott till STI:s direktor och kyrkostyrelsen inför kommande inriktningsbeslut, viktiga rekryteringar, etc. 

Göran Rask
Mellanösternsekreterare 2001–2007

Kjell Jonasson
Mellanösternsekreterare 1995–2001

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Senaste artiklar