STI fortsatt en central plats för religionsdialog

Maria Leppäkari, direktor STI, Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan
Foto: Emil Langvad/TT, Marcus Gustafsson

REPLIK. Ett nytt samarbetsavtal med CTR, Lunds universitet, möjliggör en stark utveckling av den akademiska verksamheten på STI, skriver Maria Leppäkari och Erik Lysén.

Jesper Svartvik kritiserar Svenska kyrkan för att STI inte längre är den plats där Svenska kyrkan utvecklar en kristen teologi som bygger på respekt för den judiska traditionen. Det anser vi är fel. Svenska kyrkan utvecklar ständigt sitt arbete med den judisk-kristna dialogen och det sker på olika arenor i det svenska samhället och även på STI. Vi lever dock i en föränderlig värld och vi behöver ständigt förnya formerna för denna dialog.

Efter tio års samverkan och gjorda erfarenheter har samarbetet med Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR) vid Lunds Universitet gått in i en ny fas. Fram till idag har det inneburit att fler professorer, docenter och doktorander från Lunds universitet har genomfört verksamhet vid STI de senaste två åren än vad som tidigare varit fallet. Flera internationella universitet har också inlett samarbete med STI, där inte minst dialogarbetet får en allt större plats. Förändringarna på STI har också inneburit att dialogarbetet lokalt i Jerusalem har utvecklats på ett sätt som har stärkt STI som en central mötesplats för religionsmöten och judisk-kristen religionsdialog.

Svenska kyrkans arbete med judisk-kristen dialog och självkritisk teologisk reflektion begränsas inte heller till den arena som STI utgör. Genom sin roll i Svenska kyrkans läronämnd har Jesper Svartvik själv bidragit till denna reflektion, till exempel i arbetet med den nya kyrkohandboken. Ett annat exempel är det symposium om antijudisk kyrkokonst som Svenska kyrkans ärkebiskop, Samarbetsrådet för judar och kristna, Judiska centralrådet och Katolska kyrkan i Sverige tog initiativ till för att belysa problematiska delar av vårt kyrkliga kulturarv.

Vi har i dagarna slutit ett nytt samarbetsavtal med CTR, Lunds universitet, som gäller det närmaste året och som möjliggör för en stark utveckling av den akademiska verksamheten på STI, med närvaro av gästprofessorer, lärare och forskare som kan undervisa på de olika kurser som fortsatt ges på institutet.

STI kommer således att fortsätta att utvecklas som en central plats för religionsmöten och religionsdialog i Jerusalem och kommer även i fortsättningen att vara en viktig plats för den judisk-kristna dialogen.

Maria Leppäkari, teol.dr, docent
direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem

Erik Lysén
internationell chef för Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.