Bibelöversättningen är tänkt som komplement

Åke Bonnier, Anders Göranzon Svenska bibelsällskapet

Den översättning Svenska bibelsällskapets styrelse beslutat om är inte tänkt att ersätta NT81.

Birger Olsson undrar på debattsidan i Kyrkans Tidning 2020/45 om det är realistiskt att, på fem år, ta fram en översättning av Nya testamentet som kan ersätta NT81. Det korta svaret är att den översättning Svenska bibelsällskapets styrelse beslutat om, inte är tänkt att ersätta NT81. Den är tänkt som ett komplement.

Birger Olsson är förmodligen den person i Sverige som har mest insikt och erfarenhet i arbetet med Bibel 2000. Därför är det klokt att lyssna på honom. Vi vill inget hellre än att den översättning som blir klar 2026 ska bli uppskattad och använd.

Birger Olsson utgår ”från att styrelsen har haft ett bra underlag för sitt beslut”. Vi kan intyga att så är fallet. Styrelsen kommer dessutom att ägna en heldag i februari åt att fördjupa sig i projektet och då även samtala om hur en marknadsplan kan komma att se ut.

Vid en internationell jämförelse visar det sig att Bibel 2000 är en synnerligen väl genomarbetad översättning. I dag är dock fem år en normal tid för översättning av Nya testamentet. Som exempel kan den norska bibelöversättningen från 2011 nämnas. Nya testamentet gjordes på fem år, Gamla testamentet på cirka åtta år. En viktig aspekt är att översättarna i dag har tillgång till programmet Paratext, där översättningen sker på ett mycket rationellt och effektivt sätt.

Viktigt är också att Svenska bibelsällskapet inte har något mandat att skapa en officiell översättning. 1972 års bibelkommission, som avslutade sitt arbete runt år 2000, hade ett sådant uppdrag. Därefter avgör inte staten vilken bibelöversättning som ska ha företräde framför någon annan. Det kan heller inte Bibelsällskapet avgöra. Framtiden får utvisa hur den kommer tas emot.

Det är vidare sant att det är en centrumöversättning som planeras. Men den ska alltså inte ses som en ersättning till NT81 utan som ett komplement.

Oavsett vilken ställning denna översättning kommer att få är den en viktig del i arbetet fram emot en ny översättning av hela Bibeln, som också kommer att ske någon gång i framtiden. Hur eller när är dock alldeles för tidigt att uttala sig om.

Åke Bonnier
biskop, Svenska bibelsällskapets ordförande
Anders Göranzon
Svenska bibelsällskapets  generalsekreterare
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.