Det digitala ett självklart perspektiv

Anders Göranzon  Generalsekreterare Svenska bibelsällskapet 

Mötet med bibelanvändare i det digitala finns med som ett självklart perspektiv i översättningsarbetet

REPLIK

Anders Alberius skriver initierat i Kyrkans Tidning 39/2021 om hur det finska bibelsällskapet tagit fram en bibelöversättning för enbart digitalt bruk. Han undrar hur Svenska bibelsällskapet tänker om det digitala när vi nu ska översätta Nya testamentet till 2026. Tack för den viktiga frågan.

Det korta svaret är att NT2026 enligt styrelsens direktiv inte är en översättning enbart för digitalt bruk som UT2020 är. Med det sagt finns mötet med bibelanvändare i det digitala med som ett självklart perspektiv i översättningsarbetet. Ett exempel är arbetet med noterna där tanken på hur de ska fungera i en nätbibel finns med som en naturlig aspekt i arbetet.

Alberius gläds vidare över att UT2020 fått kommentarer från cirka 3 000 personer under projektets gång. Även i det svenska projektet hoppas vi på ett brett intresse från både unga och äldre bibelanvändare. Till en särskild epostadress – nt2026@bibeln.se – kommer redan synpunkter på den så kallade Pilot-översättningen (Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet) som blev klar tidigare i år. Alla bidrag systematiseras och förs vidare in i översättningsarbetet.

När vi nu går vidare med hela Nya testamentet kommer vi att skapa referensgrupper som bidrar in i processen. Styrelsen har särskilt nämnt vikten av att en ekumenisk ungdomsgrupp ska få bidra. Utöver det pågår ett parallellt kommunikationsprojekt som på olika sätt vill skapa engagemang kring Bibeln i samband med NT2026. I det arbetet vill vi ta till vara synpunkter från både vuxna och ungdomar. Och digitala kanaler är i detta sammanhang en av många naturliga vägar att kommunicera.

Anders Göranzon 
Generalsekreterare Svenska bibelsällskapet 
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.