Biskopskandidater undvek att svara på frågan om samkönade vigslar

Johannes Fransson, Cecilia Redner, Marjut Ervasti och Lisa Gerenmark Företrädare för Queerisk, Queer i Svenska kyrkan

Foto: Vadim Ghirda

Biskoparna måste ta ansvar för att nya präster med denna hållning inte vigs. De skulle aldrig viga en präst som av teologiska skäl inte vill viga personer av olika hudfärg, skriver företrädare för Queerisk om biskopshearingen i Skara.

Att viga eller inte viga? Det är frågan som ställdes till Skara stifts biskopskandidater under biskopshearingen häromveckan. Och då handlade det om huruvida kandidaten som biskop kommer att viga präster och diakoner som är emot samkönade äktenskap.

Notera att frågan handlade om att vara emot samkönade äktenskap, inte bara att inte viga samkönade par. Svaren varierade och vi gläder oss åt att några kandidater var så tydliga i sitt ställningstagande och sa nej. Det är dock de andra svaren som bekymrar oss. Någon kandidat svarade rakt att den kunde tänka sig att viga även den som är emot samkönade äktenskap, medan andra försökte undvika att svara på frågan på grund av dess "komplexitet"; Ett svar som stack ut var Jan Eckerdals, den kandidat som fått näst flest röster i nomineringsvalet och som uttryckte att han inte skulle låta en ”stickfråga” avgöra hans beslut att viga en präst- eller diakonkandidat eller inte.

Även om flera av kandidaterna hänvisade till en helhetsbedömning så är Eckerdals svar högst problematiskt på grund av hans ordval. Hbtqi-personers rätt att bli bemötta med respekt och rätt att ingå äktenskap är ingen stickfråga. Det Eckerdal säger med sitt svar är inte bara att präst- och diakonkandidater som är emot hbtqi-personers rätt att gifta sig kan vigas utan också att frågan om hbtqi-personers rätt att gifta sig reduceras till en fråga som vilken som helst. En, med Eckerdals ord, ”stickfråga”.

Att förminska människors rättigheter till “stickfråga” är upprörande och ganska magstarkt i en kyrka som redan på kyrkomötet 2005 beslutade att: ”Det dels är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen samt att Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering”.

Eckerdals med fleras argument att det är församlingarnas ansvar att viga och inte den enskilda prästens är långt ifrån tillfredsställande. Att det inte skulle vara diskriminering för att  församlingen tillhandahåller en annan präst är inte sant annat än i juridisk mening. 

Att viga präster som är emot samkönade äktenskap reduceras ofta i debatten till att handla om att hitta en präst till den enskilda kyrkliga handlingen, eftersom det är församlingens och inte prästens ansvar att tillhandahålla en vigselpräst är problemet undanröjt. Men frågan är större än så. Präster som är emot samkönade äktenskap möter också hbtqi-personer i själavård, konfirmandgrupper, i gudstjänst eller i samband med andra kyrkliga handlingar.

Hur ska församlingsmedlemmar veta vilka präster som är emot deras sätt att leva så att de kan göra rimliga val vid kyrkliga handlingar? Hur är det ställt med den pastorala omsorgen av medlemmen? Det är fullt möjligt att en präst som döpt ditt barn eller begravt din förälder inte vill viga dig och din partner och hur känner du då inför den kyrkliga handling som har skett? Hur skall du veta när du går i en gudstjänst en söndag om den präst du möter är emot din relation? Hur är det som anställd i Svenska kyrkan och i en samkönad relation att ha en präst eller diakon som arbetsledare som inte accepterar den relation du lever i? Självklart är vi fullt medvetna om att prästen eller diakonen i fråga är ett redskap för Gud och att en kyrklig handling är verksam oavsett, men det gör det inte lättare för den enskilda medlemmen.

Att prästviga den som är emot samkönade äktenskap handlar inte bara om vem som ska viga ett samkönat par utan det är en fråga om rättigheter, människosyn och i vissa fall arbetsmiljö. Kan Svenska kyrkan som det står i kyrkomötesbeslutet från 2005 ”aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering” och samtidigt viga präster som är emot samkönade relationer?

Biskoparna måste ta ansvar för att nya präster med denna hållning inte vigs. De skulle aldrig viga en präst som av teologiska skäl inte vill viga personer av olika hudfärg, att viga präster som inte vill viga samkönade är likvärdigt illa och ändå sker dessa vigningar gång på gång. Går det att lyfta bort människosyn och respekt för mänskliga rättigheter när det görs en helhetsbedömning av en prästkandidat eller är det så att kandidatens människo- och äktenskapssyn också påverkar hens förkunnelse och bemötande? Hur biskopsmötet hanterar detta framöver är en trovärdighetsfråga för kyrkan, att hänvisa till frågans komplexitet duger inte vare sig för biskopar eller biskopskandidater.

Johannes Fransson, Cecilia Redner, Marjut Ervasti och Lisa Gerenmark, företrädare för Queerisk, Queer i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

20 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Part i målet
Jag räknar mig som gay och har sedan länge mitt andliga hem i Sv kyrkan och trivs bra med det. Jag är inte medlem i vare sig Queer i Svenska kyrkan eller Queerisk och betackar mig för att bli företrädd av dem! Man kan lätt få uppfattningen att de företräder alla som inte är straighta i sammanhanget. I biskopsvalet i Skara vill de styra bort röster från en kandidat. Nu är inte homofobi så förekommande i Sv kyrkan och ingen av kandidaterna gav uttryck för några sådana åsikter. Jan Eckerdahl betonade tvärt om att varje människa är en gåva. Hade jag varit elektor hade jag utan att tveka lagt min röst på honom! Gänget från Queerisk och Queer i Svenska kyrkan kan lobba vidare någon annanstans. De företräder inte mig och jag tror inte jag är ensam att tycka så!!
Gary Aelius
Borde frågan inte handla om bibelsyn? Solklart är Nya testamentet emot samkönade äktenskap. Vad är problemet med biskopar som följer NT?
Ensam part i målet?
Det går ju jättebra att inte vilja bli företrädd av en organisation, även om en faller under dess målgruppsparaply. Dock går det ju inte att säga att de inte får representera andra i samma sits eller tala för en grupp de alla tillhör. Det här är större en än person. Hälsningar från en annan part i målet som tycker artikeln är utmärkt.
Karin Janfalk, ledamot i Kyrkomötet för Öppen Kyrka
Även jag reagerade faktiskt på språkbruket om att samkönade relationer skulle vara en ”stickfråga”. Möjligtvis kan det handla om att ordvalet inte var helt genomtänkt. Å andra sidan behöver en komma ganska genomtänkt till en hearing. Och att NT solklart skulle vara emot samkönade äktenskap är väl inte helt solklart. Solklart är däremot att det dubbla kärleksbudet är ett riktmärke i all tolkning av andra bibeltexter. Och diskriminering handlar om att missunna andra det jag gärna vill unna mig själv. Alltså är det solklart säkrast att unna alla människor som så önskar att få leva i goda, kärleksfulla och välsignade relationer oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Anders Hellster
Med den här attityden kommer Queerisk i konflikt med de flesta av världens kristna. Ingen bra grund för ekumeniken. Inlägget andas tyvärr sekterism. I stället för att inkludera skapar man nya utgrupper. Den hela tiden växande teckenraden HBTQ... påminner om 60-talets bokstavsvänster. Heder åt Eckerdal som gav uttryck för värme och människokärlek i vid bemärkelse. Är övertygad om att Queerisks målgrupp har en vän i honom, liksom andra på marginalen inom svensk kristenhet.
Molle
Håller med! Svenska kyrkan måste bli tuffare i frågan. Att det fortfarande finns präster som nekar är hårresande. Hoppas även att EFS och OAS ändrar sig.
Medlem i en Kyrka som rymmer olikheter
Ska biskopen företräda Svenska kyrkan eller Queerisk? Kyrkan måste inrymma människor av olika uppfattningar - den som är queer likväl som den som har en klassisk äktenskapssyn. Båda ryms inom Svenska kyrkans bekännelse och enbart en biskop som gör en helhetsbedömning kan avgöra om någon av dem är lämplig för vigningstjänst. Som debatten går nu hittar man på nya problem som inte finns i praktiken.
BGOL
Hur många samkönade vigslar sker årligen i lilla Skara stift, 5 eller 10? Whats the problem?
Molle
Till BGOl. Det handlar inte om antalet vigslar utan en attityd som gör att flera inte känner sig välkomna. Det måste bli mer värme och tolerans i kyrkan
Vad är problemet
Queerisk representerar många fler än sina medlemmar i denna artikel. Vi är många som delar denna syn och som hoppas på att biskoparna tar nuvarande.