Biskopsmötet fortsatt engagerat i frågan om ett hållbart skogsbruk

Fredrik Modéus, Åsa Nyström, Andreas Holmberg biskopar

Vi har ett ansvar och frågan om skogsförvaltning är också en teologisk och andlig fråga, skriver tre biskopar i ett svar till Nätverket för hållbart skogsbruk 

REPLIK

I KT 47/2022 ställer Nätverket för hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan några frågor till oss biskopar. Först vill vi tacka för boken Skogslandet och det övriga material som ni skickade till oss för en tid sedan. Skogen och Svenska kyrkans sätt att förvalta skogen angår oss alla och är en fråga som också engagerar oss biskopar. Svenska kyrkan förvaltar cirka 1,5 procent av Sveriges skog och vi biskopar önskar liksom ni i nätverket att den ska förvaltas på ett hållbart och etiskt försvarbart sätt.

I november 2021 fattade kyrkomötet ett mycket viktigt beslut. Då gavs kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda hur kyrkoordningens skrivningar angående förvaltningen av prästlönetillgångarna ska utformas för att säkerställa en så ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt. Kyrkostyrelsen fick också i uppdrag att återkomma till kyrkomötet med förslag på erforderliga ändringar av kyrkoordningen. Till årets kyrkomöte fanns ett antal motioner som handlade om Svenska kyrkans skogsförvaltning. Alla utom en avslogs. Det beror dels på att förvaltningen av prästlönetillgångarna (där skogen ingår) lämnats till stiften att bestämma över, dels på att Svenska kyrkan inte har full förfoganderätt över den skog hon förvaltar. I flera fall avslogs motionerna också med hänvisning till den ovan nämnda utredningen.

Inför kyrkomötet framgick det dock att den utredning som kyrkostyrelsen för ett år sedan gavs i uppdrag att göra ännu inte kommit igång. Ingen utredning har satts igång och ännu har inga utredningsdirektiv beslutats. Kritik mot att det dröjt framfördes av oss i plenum vid det nyss avslutade kyrkomötet. Utredningen är viktig, den behövs och vi är många, inklusive stiftsjägmästare och förvaltningsorganisation, som har stora förväntningar på den.  

Så till era frågor. ”Skyddas tillräckligt mycket skog?” Det är svårt att göra en generell bedömning, då det ser olika ut i stiften. Men vi vill att skog med höga naturvärden ska skyddas.

”Har Svenska kyrkan ett större etiskt ansvar än andra?” Svenska kyrkan har, liksom alla skogsägare, ett etiskt ansvar för hur skogen förvaltas. Många, bland annat Världsnaturfonden (WWF), önskar och efterfrågar att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme. Det är en förväntan och förhoppning som vi delar.

”Vilket ansvar har ni som andliga ledare?” Vi har ett ansvar och frågan om skogsförvaltning är också en teologisk och andlig fråga. Det är därför vi i Läronämnden både 2021 och i år valde att yttra oss över de motioner som berör Svenska kyrkans skogsbruk och förvaltning, i år hela tio motioner. Med hänvisning till Bibeln lyfter vi i yttrandet fram vikten av ett ansvarsfullt förvaltarskap. I yttrandet betonar vi också behovet av en teologiskt motiverad bearbetning av de delar av kyrkoordningen som handlar om hur prästlönetillgångarna ska förvaltas. Att Läronämnden yttrar sig över den här sortens motioner uttrycker att Svenska kyrkans sätt att förvalta skogen inte är teologiskt oskyldigt, utan i högsta grad har med kristen tro och andlighet att göra. Biskopsmötet kommer därför fortsatt engagera sig i frågan om ett hållbart och etiskt försvarbart skogsbruk.

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Skog Klimat Biskop

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.