Centralt system stjäl en månads arbetstid

Åke Appelgren kyrkoherde Lövestad församling, kontraktsprost 

För att församlingen ska mäkta med den pådyvlade merkostnaden för lönecenter behöver vi minska vår ekonomiassistents tjänst med cirka fem årsveckor. Men den förberedande löne- och arvodeshanteringen måste fortfarande göras. 

SLUTREPLIK

Äntligen, Lars Johnsson, kan jag se vad det skulle kosta min församling att tvångsanslutas till ett centralt lönecenter. 168 kronor per lönespecifikation eller för min lilla församling knappa 50 000 kronor per år.

Det är visserligen inklusive licensavgift för programvara men nettot för vår församling blir en merkostnad på drygt 40 000 kronor. Jag börjar också förstå vilka konsekvenser det kan få för vår komministers eller för min arbetssituation.

Eftersom detta är min slutreplik vill jag att du tar med dig följande frågeställningar i det vidare arbetet:

Oavsett vem eller var man trycker på sändknappen för att verkställa löneutbetalningarna krävs det ett förarbete. Lönelistor och mycket annat ska sammanställas, kontrolleras och attesteras. I min församling samlar vår löneassistent in uppgifterna, förbereder underlagen och överlämnar dem till mig för attestering (givetvis inte min egen). När vi är överens ger jag okej till utbetalning. Vips kommer lönen den 25 varje månad och har så gjort i 25 års tid.

Som kyrkoherde och ytterst ansvarig är det viktigt att jag kan ha en dialog med vår ekonomiassistent om när denna uppgift ska genomföras. Den ska ju liksom in i en mer eller mindre stor uppsjö av andra uppgifter. Jag sätter schemat. Det är viktigt och det är viktigt att detta schema är flexibelt för mig.

Kommer jag att kunna göra det med ett centralt lönecenter eller måste jag sitta på pass?

Som jag sagt tidigare och envisas med att säga igen är vår expeditionspersonal viktig, oavsett vilken titel de har.

De utför ett gediget arbete med hög kvalitet, inte sällan med diakonala inslag. De är väl insatta i skötselavtal för gravar, diarieföring, protokollhantering och mycket annat. Inte så sällan arbetar de också i till exempel öppen förskola eller annan församlingsverksamhet.

För att församlingen ska mäkta med den pådyvlade merkostnaden behöver vi minska vår ekonomiassistents tjänst med cirka fem årsveckor. Det är 200 timmars arbete. Den förberedande löne- och arvodeshanteringen tar ungefär 20 arbetsdagar per år.

Jag kan inte se att ett centralt lönehanteringssystem i någon större omfattning skulle minska den tiden vilket får mig att se vi antingen måste höja kyrko­avgiften med några ören eller lasta över dessa nödvändiga arbetsuppgifter på vår komminister eller på mig.

Var inte tanken att tid skulle frigöras till den grundläggande uppgiften men nu ser det ut som att det centrala lönehanteringssystemet ”stjäl” en arbetsmånad från den grundläggande uppgiften. Det finns, vilket mycket tydligt framgår av Rambölls redovisning av den famösa enkäten, en stor oro över att personalneddragningar lokalt kan få negativa effekter i lokalsamhället. Det skapar ”bad will” och det är väl inte det vi behöver?

Det finns också, bland många församlingar, en oro över att inte mäkta med avancerade datasystem som vida övergår den kompetens man har (och har råd att anställa).

Till syvende och sist vill ”den nya svenska kyrkan” införa ytterligare ett centralisitiskt instrument som få efterfrågat.

Då kan man göra som så många gånger tidigare i kyrkans historia, nämligen glömma bort de ”korkade besluten” – varför inte göra det medan tid är i detta fall?

Åke Appelgren
kyrkoherde Lövestad församling, kontraktsprost  Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt, Lunds stift

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.