Den judisk-kristna dialogen lika levande som tidigare

Wanja Lundby-Wedin  1:e vice ordförande Daniel Tisell  2:e vice ordförande, kyrkostyrelsen
Foto: Marcus Gustafsson

Vi vill återigen försäkra Göran Larsson om att inriktningen står fast – den judisk-kristna dialogen vid STI är lika levande som tidigare, skriver kyrkostyrelsens första och andra vice ordförande i en replik. 

Göran Larsson skriver i KT om STI i Jerusalem och uttrycker att inriktningen på judisk-kristna relationer har försvagats vid STI. Vi vill återigen försäkra Göran Larsson om att inriktningen står fast – den judisk-kristna dialogen vid STI är lika levande som tidigare.

De utvecklade samarbetsformerna mellan Svenska kyrkan och Lunds universitet har bidragit till att den akademiska kompetensens vid STI är väl representerad. Flera forskare och lärare från Lunds universitet är nu delaktiga i verksamheten. Utvecklingen av samarbetet för att bibehålla akademiska inriktningar och moderna samarbetsformer kommer att fortsätta. Efterfrågan på STI:s kurser är större än på många år. Lunds universitet har ett gott studentunderlag och universitetet har utökat sitt kursutbud vid STI.

Som Göran Larsson skriver har det inkommit brev och skrivelser till biskopsmötet i denna fråga och dessa har besvarats, vilket Göran Larsson är väl medveten om. Det är positivt att så många framstående forskare och religiösa företrädare engagerar sig i frågan, det visar på STI:s stora betydelse. Vi kommer arbeta för att STI även i framtiden ska vara en uppskattad mötesplats för lärande och möten över religionsgränserna i Jerusalem.

Wanja Lundby-Wedin
1:e vice ordförande, kyrkostyrelsen

Daniel Tisell  
2:e vice ordförande, kyrkostyrelsen
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.