Finns engagemang för konvertiter?

Brita Maria Nordström, vice ordförande i Mora församlings kyrkoråd
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Varför tar kyrkans arbete för asylsökande slut vid avslag i Migrationsdomstolen? Kommer kyrkan att ha omsorg om sina döpta konvertiters levnadsmöjligheter då de inte har möjlighet att återvända? 

Under året har jag försökt förstå vår Svenska kyrkas engagemang i en asylsökande konvertits verklighet. Jag har insett att intresset för den asylsökande handlar enbart om kyrkans egen förståelse av konvertitens behov, inte vad en konvertit verkligen behöver.

I en Twitterkonversation konstaterar Svenska kyrkan att ”Kanske vi inte förstår frågan?... Svenska kyrkan arbetar primärt via Sveriges kristna råd för att förbättra asylsökande konvertiters situation….”

Under året har kyrkan inte stigit fram och försvarat konvertiters rätt att stanna. Jag har konstaterat, på Twitter, att i mina ögon så gömmer sig Svenska kyrkan bakom Sveriges kristna råd (SKR).

Detta förvånar mig, eftersom våra frikyrkor, som också är med i SKR, så tydligt tagit ståndpunkt i det som skett under året.

Jag konstaterar att det finns en accepterad inkvisition i Sverige eftersom den står oemotsagd av Svenska kyrkan. Hur kan det statliga migrationsverket ha rätten att bedöma vem som är kristen eller ej?

Det är nu 19 år sedan kyrka och stat gick skilda vägar. Vad har regeringen att göra med en människas tro, en del av våra mänskliga rättigheter?

Antalet konvertiter som nekas asyl stiger. Vad händer med dessa sedan? Svenska kyrkan tycks inte se dem!

Men vad gör kyrkan? I ett svar skriver man ”Svenska kyrkan gör (tar) sitt ansvar genom att exempelvis verka för en rättssäker asylprövning och ge stöd under flyktvägen”. Och…?

Rättssäker asylprövning finns inte. Antalet konvertiter som nekas asyl stiger. Vad händer med dessa sedan? Svenska kyrkan tycks inte se dem!

Under maj–juni lyckades jag få några Twitterutbyten med ärkebiskopen som rådde mig att läsa biskopsbrevet om diakoni.

Jag läste och fann att ”Kyrkan skall vara röstbärare. Vara självkritisk, ha beredskap till omprövning, ge röst år utsatthet och stå för sanning och protest". 

Jag sände detta till ärkebiskopen med tillägget ”således förväntar jag mig att SvKy ledning snarast protesterar mot migverkets bedömning av konvertiter. Jag har!”

Vi alla kristna har ett diakonalt uppdrag, vi är många som arbetar för dess asylsökande. Vad gör kyrkans ledning? Ingenting, kan jag konstatera då inget svar kom.

Då överprövningstillstånd i vårt ärende nekats, vände vi oss till Rådgivningsbyrån för att få hjälp med en anmälan till Europadomstolen. Vi har nyligen fått besked att byrån inte kan hjälpa till!

Varför? Vill man inte solka sin statistik? Man säger att det inte kan få framgång.

Vi ser flera argument som borde vara tillräckliga. Våra hjärnor är inte juridiskt skolade men vi ger röst år utsatthet och vill stå för sanning och protest. Vad är Svenska kyrkan och dess rådgivningsbyrås uppdrag i detta?

Varför tar kyrkans arbete för asylsökande slut vid avslag i Migrationsdomstolen? Kommer kyrkan att ha omsorg om sina, in i församlingarna döpta, konvertiters levnadsmöjligheter då de inte har möjlighet att återvända då sharialagar i hemlandet hotar med dödsstraff.

De blir i praktiken statslösa och utan social trygghet.

Vi är en liten grupp som gör vad vi kan men vi känner oss mycket ensamma!

Vår konvertit, har levt som kristen under många år i hemlandet, kommer att lämna in en anmälan till Europadomstolen i början av nästa månad.

Brita Maria Nordström
vice ordförande i Mora församlings kyrkoråd

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Senaste artiklar