Förstå värdet av Act Svenska kyrkans arbete

Christian Bonde Kyrkomötesledamot (S)

Foto: Foto:Marcus Gustafsson

Helt ofattbart att läsa en motion som syftar till att helt frångå allt det viktiga arbete Act Svenska kyrkan gör

När jag möter människor i min församling så finns ibland väldigt låg kunskapsnivå om vad Act Svenska kyrkan arbetar med och om hur detta arbete bedrivs. Till kyrkomötet i år skrevs en motion från Sverigedemokraterna som handlar om att skapa ett nytt fokusområde som inriktar sig på gruppen förföljda kristna. ”Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att Act Svenska kyrkan ska inrätta ett nytt fokusområde avseende att stödja förföljda kristna”. Det finns så mycket fel med den här motionen att jag inte vet vart jag ska börja men låt mig börja så här.

I våras lanserades den helt nya kunskapsportalen Actum. Det är en digital portal som inte kräver inloggning, konton eller lösenord, man går bara in på hemsidan och tar del av innehållet. Genom Actum tydliggör man fyra fokusområden när det kommer till långsiktiga förändrings- och påverkansarbeten. Dessa fokusområden är: tro och lärande, försörjning och klimaträttvisa, jämställdhet och hälsa samt fred och demokrati. Jämte dessa fyra fokusområden finns ett femte som handlar om katastrofinsatser, alltså där Act Svenska kyrkan bistår människor i akut kris.

I kunskapsprotalen Actum får man genom filmer, frågor och personliga berättelser lära sig om hur Act Svenska kyrkan arbetar rättighetsbaserat utifrån de olika fokusområdena. Det finns också material med övningar och information som verksamhetsledare, ombud och andra engagerade inom Svenska Kyrkan kan ta med sig till sina grupper för att sprida information och låta församlingsbor fördjupa sig i de olika frågorna. Arbetet inom fokusområdena bygger på mänskliga rättigheter, inte vilken religiös åskådning människor har. Självklart är det så att gruppen förföljda kristna på olika sätt är representerade i dessa fokusområden men inte för att de är kristna utan för att de är människor med inneboende rättigheter. Internationell diakoni och mission sker inte för kristna eller för att människor ska bli kristna, det sker för att vi är kristna. Vi är kallade att vara redskap i Guds mission, var och en på sin ort och tillsammans i den världsvida kyrkan.

Med detta i bakhuvudet är det för mig helt ofattbart att läsa en motion som syftar till att helt frångå allt det viktiga arbete som beskrivs i den nya kunskapsportalen Actum. Både för att det ytterligare skulle bidra till förvirring och försämring av det kunskapslyft om Act Svenska kyrkans arbete som påbörjats på ett helt nytt och unikt sätt. Men också för att det helt frångår tanken om varför Svenska kyrkan arbetar med dessa frågor, det vill säga rättighetsbaserat utvecklingssamarbete och katastrofinsatser, ingenting annat.

Christian Bonde
Kyrkomötesledamot (S)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Per
Då vet vi att Bonde inte tycker det är värt att uppmärksamma vår tids svåra förföljelser av kristna utan vill ha ett allmänt hållet urvecklingsarbete.
Pauline Färdow Kazen
Bra att du lyfter detta! Finns verkligen ett kunskapsglapp inom kyrkan i vad ACT gör för viktigt arbete. Och skrämmande med en stor oförståelse och "vi hjälper bara andra kristna" attityd kring att ACTs arbete skulle omprioriteras.
BGOL
Sedan Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission skrotades efter många år av god verksamhet, ger vi numera vårt bidrag till Missionsprovinsen och dess framgångsrika mission.