Ingen ”stjäl” Berget från Svenska kyrkan

Jag menar att Berget varken juridiskt eller andligt/trosmässigt de senaste åren har tillhört Svenska kyrkan. Det går därför inte att tala om att någon ”stjäl” Berget från Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har också på ett officiellt plan i praktiken ”tagit sin hand” från Berget. Trosmässigt har Berget befunnit sig i ett ingenmansland mellan Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan. Nu kommer Berget att få en tydlig andlig hemvist i den romersk katolska kyrkan och jag hoppas att det kan komma att göra det lättare för Berget att fungera ekumeniskt och även göra det lättare för Svenska kyrkan och andra att samarbeta med Berget.

Jag sällar mig inte till raden av beklaganden, i alla fall inte fullt ut. Som tillhörig Svenska kyrkan skulle jag helst se att Berget hade en tydlig koppling till Svenska kyrkan, som det var från början. Men de senaste åren har det skett ett påtagligt fjärmande mellan Svenska kyrkan och Berget, bland annat på grund av  skillnader i synen på prästämbetet. Under historiens gång har Bergets två verksamhetsledare inte velat acceptera rätten för kvinnor att vara präster, med motivering från ett ekumeniskt resonemang med Katolska kyrkan som förebild.

Svenska kyrkans (Västerås stifts) officiella representanter har heller inte tagit aktiv del i styrningen av Berget eller på annat sätt offentligt stöttat dem. Det har varit för känsligt. Någon representant i stiftelsens styrelse har inte Svenska kyrkan haft på många år. Att Berget på något sätt skulle tillhöra Svenska kyrkan är inte i överensstämmelse med verkligheten de senaste 10–15 åren i alla fall, vare sig i direkt mening eller i överförd mening. Berget är en självständig juridisk enhet som varken ägs av Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan.

Från start på 1960-talet hade man trosmässigt en tydlig förankring i Svenska kyrkan, med tiden har förhållandet förändrats. För att kunna bedriva ekumenik behövs det en tydlig förankring i ett samfund. Det går inte att befinna sig i ett ingenmansland mitt emellan två samfund. Med en tydlig förankring i den katolska kyrkan som det nu kommer att bli, finns i grund och botten bättre möjligheter för Svenska kyrkan att samverka med Berget. På alla plan. Nu vet var och en vad man kommer till, en romersk-katolskt inspirerad andlig miljö, och man kan som präst, dia­kon, lekman/kvinna eller medlem i Svenska kyrkan förhålla sig till det på ett tydligt sätt. Svenska kyrkan och framför allt Västerås stift skulle nu kunna återuppta ett utbyte med Berget och kanske rent av försöka få med någon representant i Stiftelsens styrelse.

Berget behövs i det kristna Sverige, för begrundan, stillhet och andlig fördjupning. Både för katoliker, svenskkyrkliga och and­ra. Jag hoppas att, på sikt när känslorna lagt sig, det kan bli starten på något nytt och bättre för alla intresserade. Berget vill nu fortsätta att fira mässor enligt Svenska kyrkans ordning. För det krävs en präst från Svenska kyrkan. Varför inte? Svenska kyrkan bör vara representerad på Berget, i nära samarbete med den katolska kyrkans representanter. Jag hoppas det kan bli så inom kort.

Leif Lindh
präst i Svenska kyrkan

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.