Massakrer på ekosystem är inte i linje med kyrkans uppdrag

Rebecka Le Moine, Pär Holmgren Miljöpartiet
Rebecka Le Moine, Pär Holmgren, Miljöpartiet

Kyrkans skogar förvaltas inte optimalt - vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller med hänsyn till klimatet. 

I dagarna är det remissinlämning för Svenska kyrkans färdplan för klimatet etapp två. Som folkvalda och engagerade i miljö- och klimatfrågor har vi lämnat in vårt eget svar. Klimatplanen är ett utmärkt initiativ med många goda aspekter - men på ett område har kyrkan idag inte hamnat rätt. 

Vi talar om kyrkans förvaltning av sin skog. Skogen är en ekonomisk tillgång, men dess främsta uppgift är att vara skog!

Svenska kyrkan är genom prästlönetillgångarna Sveriges femte största skogsförvaltare. Fortfarande i dag bidrar prästlönetillgångarna till finansiering av kyrkans arbete. Men sättet de förvaltas på är inte optimalt, vare sig ekonomiskt, ekologiskt eller med hänsyn till klimatet. 

Kyrkan har i sina bedömningar av förvaltningen i stor utsträckning förlitat sig på forskningsinstitutet Skogforsk. Det är inte oproblematiskt. Skogforsk finansieras till stor del  av den svenska skogsindustrin, och i sin rådgivning till kyrkan utgår Skogsforsk främst från en skogsbruksmodell som i allt högre grad ifrågasätts av en mängd aktörer; fristående forskare, miljöorganisationer och många enskilda skogsägare. 

Istället för att även överväga hur skogsbruket står sig i klimathänseende jämfört med om man inte hade någon avverkning alls så lyfter Skogforsk fram skillnaden mellan den totala tillväxten och effekten av avverkningen, och drar slutsatsen att stiftens skogsbruk medför en positiv nettoeffekt för kolinlagringen. Men slutsatsen att det skulle ge mest klimatnytta att fortsätta med nuvarande avverkningsnivåer istället för att minska dessa är långt ifrån given, tvärtom! Det perspektivet framkommer inte i Skogforsks analys. 

Ett ensidigt fokus på ökad skoglig tillväxt kan leda till försämrade förhållanden för biologisk mångfald. Likaså är den dominerande modellen med plantering istället för naturlig föryngring omstridd, i relation till bevarande av bland annat genetisk mångfald och klimatanpassning.

Minst lika viktigt som hur mycket som avverkas är dessutom på vilket sätt som skogen  avverkas. Metoden med markberedning är katastrofal och river upp mängder med kol som bundits i marken under många årtionden eller till och med århundraden. Dessutom är det förödande för både kulturvärden och vattenkvaliteten. .

Balansen mellan klimat, biologiska, sociala, andliga och ekonomiska värden hanteras i nuläget genom tillämpning av skogscertifieringarna FSC och PEFC. Men dessa är långt ifrån  tillräckliga för en god skogsvård. 

Skogsstyrelsens egen ekolog Johan Nitare har sagt (Dagens Nyheter 25/2) att “kalhyggesbruket har orsakat den största miljöförstöringen i Sverige någonsin. Det är en våldtäkt på skogsmarken” och att “intakta, artrika och levande skogsekosystem finns bara kvar som små fragment på svårtillgängliga platser” i Sverige.  

Massakrer på stora arealer levande ekosystem är inte i linje med kyrkans uppdrag och tradition!

Avslutningsvis ekonomin: Lönsamheten för skogsägaren har i princip stått still eller minskat under de senaste 25 åren. Men forskning visar att lönsamheten för skogsägaren kan öka vid en övergång till naturnära och hyggesfria skogsbruksmetoder. Då kan de träd som har bäst lönsamhet tas ner och säljas till sågvirke. Därtill bibehålls och ökar möjligheterna för mångbruk av skogens nyttor, vid sidan av skogsbruk. 

En övergång till naturnära och hyggesfria metoder på kyrkans mark kommer inte att medföra minskad lönsamhet, tvärtom. Och genom att skydda värdefulla skogar, ställa om till hyggesfritt och reparera trasiga ekosystem kan kyrkan verkligen värna skapelsen!

Rebecka Le Moine,
riksdagsledamot (MP)

Pär Holmgren,
EU-parlamentariker (MP)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Mats Höög
Det finns en form av poppulism hos vissa miljöintressen när de kritiserar skogsbruk, värdeladdade ord som skövling och våldtäkt och påståenden som låter bra så länge man inte undersöker saken närmare. Men poppulism brukar inte gynna en saklig debatt. I komplexa frågor brukar det inte finnas säkra svar men som jag kan bedöma visar den mesta forskning och emperi på att både ekonomi och klimat gynnas av det skogsbruk vi har. Att som i artikeln göra en jämförelse med att låta skogen stå kvar visar på hur man kan bortse från att bioenergi från skogen är vårt största energislag och att vi alla här i landet dagligen använder produkter med ursprung i skogen. Jag ser ingen fördel med att använda fossila råvaror istället. Det finns säkert mycket som kan förbättras i skogsbruket men då behövs kunskaper och helhetssyn. Jag ser t ex gärna mera hyggesfria metoder men då måste vi lära oss hantera nackdelarna, som svårigheter att ställa om en enskiktad skog, tätare ingrepp med tunga maskiner (det är de största träden som ska hanteras) och att det gärna leder till monokultur av gran (bara gran och bok klarar av att växa upp i skugga av andra träd) Mats Höög, skogsbrukare och miljöpartist.
Anna Grönskog
Tack för en bra och upplysande artikel, Rebecka och Pär. Det visar sig att det stora och skyndsamma med miljöarbete är något som ständigt behöver lysas på från alla håll och kanter för att det ska kunna skötas så kraftfullt l som öht är möjligt. Det gäller verkligen att kunna granska fakta, och skåda igenom sådant som vridits till för att gynna egna intressen, t ex via Skogsforsk. Kyrkan måste absolut ta råd från fler helt opartiska företag. Vad beträffar Mats Höögs inlägg i debatten stavas först och främst populism endast med ett p. Man noterar sedan en viss irritation hos Höök, som om artikeln ovan skulle vara skriven för att göra sig populär? Knappast.
Gäst
Följ det Johan Nitare skriver! Dessutom är han inte ensam om dessa åsikter. I hela landet har många fd skogsexperter samma åsikter! Läs Lisa Röstlunds bok! Hur länge ska det dröja innan alla förstår att ”är det bara pengarna som gäller så är snart hela SkogsSverige bort”
Olle Hollertz
Jag bor i småländskt kulturlandskap, Bråbygden, där skogen runt odlingslandskapet alltmer ersätts av kalhyggen. Det finns planer på vindkraftverk och då blir det ett herrans liv, men ingen protesterar när blandskogen kalhuggs, markbereds och när föryngringen misslyckas, vilket har förstört vår närområde, ca 20 ha, för 20-30 år framåt, utan klimatnytta, krossat ett ekosystem och raderat ut den biologiska mångfalden. Förvisso inte kyrkans mark, inte heller skogsbolagens,men goda kristna småbönders.
Klas Ancker
Kalhyggesbruket (traktshyggesbruket) är inte en ekonomiskt en sjävklar vinnare. Skogsgiganerna T Lundmark o L Lundqvist ändrar sig. Läs och lyssna på Www.skogspodden.se