Öppet brev till nye ärkebiskopen

Jonas Eek opinionschef

Martin Modéus har valts till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. I höst tillträder han och efterträder då Antje Jackelén som suttit på posten sedan 2014. Här skriver Kyrkans Tidning opinionschef Jonas Eek ett öppet brev till kyrkans nye ärkebiskop.

Käre Martin,

Stort grattis! Det är ett betydande förtroende som visats dig och ett stort uppdrag som väntar. Allt gott i den uppgiften. Utmaningarna är förstås flera, men möjligheterna är minst lika många. Först av allt hoppas jag att du verkligen känner det och därmed också glädje och tillförsikt framåt.

På den här ledarsidan har jag tidigare sammanfattat tre angelägna områden för näste ärkebiskop att ta tag i: människorna, pengarna och kommunikationen. Kyrkan behöver helt enkelt bli duktigare på medlemsvård, prioriteringar och medlemsdialog. Det är så klart mångfacetterade ämnen, men i allt detta har du som ärkebiskop en viktig roll att spela. Att ta på dig ledartröjan för att inspirera och entusiasmera kyrkans alla medarbetare. 

Jag tror att du är väl skickad. Dels genom den kunskap och erfarenhet du ger prov på i flera av dina böcker, men också genom de sju rörelser som du ofta beskriver som kyrkans väg för att bli ”levande tillsammans med Kristus” som ditt eget valspråk lyder. Att tala om kyrkan i termer av rörelser är bra. Det styrker under föränderligheten mer än en klassisk vision som lätt blir statisk och färdig. Kyrkan blir aldrig färdig. Rörelserna påminner om det. 

Men tänk om kyrkan under din ämbetstid kunde röra sig i de riktningar som du föreslår, så att hållningen går från missmod till hopp; medlemmarna går från att vara brukare till att själva bli bärare; församlingen rör sig från att vara producent till att bli en gemenskap med anställda som är möjliggörare istället för utförare; verksamheten är mindre uppdelad och mer generationsöverskridande och möjligheterna mångfaldigas; och där gudstjänstens gemenskap kommer allt mer i fokus. Det vore verkligen ett fint arv att lämna efter sig. I mångt och mycket handlar det om att vårda det som är kyrkans unicitet och mission, det vill säga gudstjänsten, undervisningen och diakonin.

Som ärkebiskop kommer du behöva teologiskt självförtroende, pastoral klokskap och personlig integritet. Så som jag känner dig tror jag att du har allt detta. Utöver det kommer nu troligen också behöva:

Flexibilitet

Det gäller att vara öppen för det som sker. Att kunna ta saker på volley och spela på de bollar som kommer. Antje Jackeléns ämbetstid har präglats bland annat av flyktingkrisen 2015, Coronapandemin 2020-2021 och Ukrainakriget 2022. Inget av dessa skeenden gick att förutse eller planera för.

Lyhördhet

Lyhördheten hör samman med flexibiliteten, men handlar om att också lyssna in de mer lågmälda rörelserna. Vad bubblar under ytan? Vilka frågor brottas människor med utanför löpsedlar och Twitterflöden? Detta kan omfatta ett öra ut mot samtiden, men väl så centralt är att lyssna in mot kyrkan själv. Vad rör sig på lokalplanen? I en polariserad samtid som vår egen är biskopen som ett enhetens tecken och samlande kraft för hela kyrkan kanske viktigare än på länge.

Klarsyn

Att önska en ärkebiskop klarsyn är kanske lite pretentiöst, men jag tar risken. Ibland beskylls kyrkans biskopar för att vara proffsoptimister. Det tycks glada och positiva hur det än ser ut i det kyrkliga eller vad som än sker med siffrorna. Kanske är det så. Kanske inte. Oavsett vilket är det avgörande att inte måla den onde på väggen, utan vara tacksam för allt det kyrkan har och se framtiden an med frimodighet och tillförsikt. Men med det sagt, är det av yttersta vikt att också se de förluster av kyrklighet som ägt rum och äger rum i vårt land. Sverige har blivit en efterkristen kultur och Svenska kyrkan har blivit en folkkyrka i minoritet. Detta rymmer en sorg som behöver benämnas och bearbetas. Först då kan en nödvändig nyorientering ske. I en sådan process är ärkebiskopen självklart väldigt viktig.   

Vad tror kyrkan?

Jag tror Svenska kyrkan skulle må bra av ett teologiskt kunskapslyft. Dagens situation sätter gamla sanningar i nytt ljus. I det behöver vi alla rustas och då tror jag att den akademiska teologin är en tillgång. Tillsammans behöver vi adressera fundamentala frågor om gudstrons möjligheter i en sekulär tidsålder, om kristologi i ljuset av mångkultur och religionsteologin, samt om folkkyrkans möjligheter i vår tid.

Som avslutning vill jag säga att det kommer bli spännande att följa dig som ärkebiskop. Jag önskar dig välgång och all välsignelse i din gärning.

Tillgivne,

Jonas

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Leif Söderberg
Jonas, Du skriver; "Men tänk om kyrkan under din ämbetstid kunde röra sig i de riktningar som du föreslår, så att hållningen går från missmod till hopp;" Martin, Jag hoppas att du kommer att vara Utlandskyrkans Ärkebiskop. Vi behöver verkligen din hjälp att gå från - missmod till hopp. Stort grattis! Martin Lycka till Leif Söderberg Svenska Kyrkan Teneriffa
Sandberg Lars
Lekmanna kyrkan ger mer vardags inflytande. Trosupplevelser och fördjupande sammarbete med medlemmar som är intresserade av kyrkans inre liv. Öppen medlemskyrka där medlemmar delar med om sin tro i undervisning och predikan