Mer byråkrati kring skogsbruket behövs inte

Martin Nilsson Ledamot i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Skogsbruket tål inte kortsiktiga experiment, det behövs inga fler utredningar eller mera byråkrati kring skogsbruket.

Skogsutredaren Göran Enander har nu lagt fram delrapport 1 om pastoratens/stiftens skogar. Som jag ser det så har vi mycket bra kompetens i egendomsnämnderna för att förvalta skogarna som tillhör kyrkan. Så därför behövs ingen förändring i kyrkoordningen. Det är märkligt att tro att de som inte har den kompetens som egendomsnämnderna har ska kunna förvalta skogarna bättre. De har ju blivit utsedda av stiften för att förvalta med målet att ge ekonomisk avkastning och ta hänsyn till kyrkans värderingar.

Att nu ändra spelreglerna för att en del nu trycker på är helt förkastligt, det är kortsiktigt tänkt, i skogsbruk måste man ha långsiktiga mål 80 – 100 år. Teologer har ett viktigt arbete med andra frågor i kyrkan att driva, exempelvis hur ska kyrkan utformas för att framåt vara en kyrka i tiden som fångar människors intresse med tro, dop, konfirmation och gudstjänster torde fylla deras arbetsdag.

Ändra inget i egendomsnämndernas förutsättningar att skapa värde i fonden så vi har möjligheter även framgent att betala löner åt präster och övriga anställda. Hur många anställda kommer att få sägas upp om vi minskar inkomsterna till pastorat och stiften? Hur ska vi finansiera framtidens kyrka utan att få en del inkomster från skogen. Brukas skogen som nu får vi ett uthålligt skogsbruk, byggt på hundraårig kunskap och skötsel. Vi har för övrigt aldrig haft så mycket skog som nu.

Till dig som bara ser kalhyggen uppmanar jag kliv ur bilen, bussen, pendeltåget gå ut i skogen. Titta på kalhyggen, 20-årig skog, gallringsskog i 40-årsåldern och äldre skog för att uppleva harmonin i skogen. Tänk på vilken kort tid marken är kal och får sol och ny kraft till en ny 80-årig skogsproducerande omgång.

Växande skog binder koldioxid i stor omfattning och trävaror som produceras och användes i byggen binder koldioxid lång tid sedan trädet avverkats, så vi måste fortsätta avverka skogen då den blir gammal. Cement och stål är ingen bra ersättning för skogsprodukter.

Vad mänskligheten måste göra är att låta bli att producera så mycket koldioxid det gäller att lägga om livsstil med nuvarande köp och släng.

Som tidigare skrivits skogsbruket tål inte kortsiktiga experiment, det behövs inga fler utredningar eller mera byråkrati kring skogsbruket.

Martin Nilsson
Ledamot i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Skog

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.