Pengarna ska vara där de gör mest nytta

Magnus Hedin Ingrid Cassel Johan Hjerten Borgerligt alternativ

Foto: Lars Rindeskog

Dela ut 500 miljoner av den nationella kyrkans medel till församlingarna

Många pastorat och församlingar har bekymmer med sin budget. Energin är dyrare och det blir problem för många pastorat med många ofta energikrävande fastigheter.

Även livsmedel är dyrare och det innebär ökade kostnader för all den fika och smörgåsar vi så väl behöver i vår verksamhet för barn, ungdomar och även vuxna.

Diakonerna i Svenska kyrkan vittnar nu om att antalet hjälpsökande blir fler i samband med det ökade kostnadsläget.

Samtidigt kan vi ta del av att det går väldigt bra för Svenska kyrkan nationellt. Svenska kyrkan är förmodligen den rikaste kyrkan i hela världen. Resultatet för kapitalförvaltningen 2021 blev 1 906 miljoner kronor. Det är det högsta resultatet i kronor räknat sedan trossamfundet Svenska kyrkan tog över förvaltningen vid millennieskiftet, enligt Johan Barkfeldt, finanschef på Svenska kyrkan. (Kyrkans Tidning. 2022 nr 17)

Företrädare för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ har lämnat en motion till årets kyrkomöte angående pastoratens alltmer ansträngda ekonomi i förhållande till den nationella kyrkans goda ekonomiska resultat.  Motionärerna vill att 500 miljoner av den nationella kyrkans medel ska delas ut till församlingarna. Medlen ska genom stiften och på så sätt nå de församlingar som bäst behöver det.

Av de nästan 2 miljarderna torde inte 500 miljoner vara någon stor belastning för den nationella kyrkan utan tvärtom. Det är ju i församlingen som vår kyrka blir synlig. Det är i församlingen barn och ungdomar möts av det kristna budskapet. Det är i församlingen brödet delas och gudstjänsten firas.  Det är i församlingen hjälpsökande möts av en hjälpande hand och av utbildade medarbetare. Det är i församlingens gemenskap barnen döps och våra ungdomar säger ja till den kristna tron vid sin konfirmation.

Pengar ska fördelas där de gör bäst nytta – och det är i Svenska kyrkans församlingar.

Borgerligt alternativ
Magnus Hedin
Ingrid Cassel
Johan Hjerten

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Ekonomi Diakoni

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.