HBTQ

Queerguide publicerar bibliska fake news

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet
Broschyren från Västerås stift.

REPLIK. Västerås stifts hantering av bibelordet är att bygga om en handske till en sko där de försöker pressa in en stympat sexfärgad regnbåge. Det är en helt orimlig exegetik, anser debattören

Olof Edsinger har kritiserat Västerås stifts nya ”överlevnadsguide för kristna queerkids” från ett rent folkhälsomässigt perspektiv. Hans kritik är sakligt väl grundad, men det finns en dimension som varken Edsinger eller stiftets eget mycket kortfattade svar tar upp och som är högst problematisk ur inomkristen synvinkel. Denna queerguide har inte bara en svag exegetik, den är en kollaps ner i rena fake news.

Under rubriken ”Vad står det i Bibeln om homosexualitet?” kunde man rimligen vänta sig en saklig presentation av Gamla och Nya testamentets inställning till homosexuella handlingar, och en diskussion kring hur Västerås stift ser på de faktiska bibelställena. Märkligt nog avstår guiden helt från att beröra de faktiska bibelorden, utan hastar i stället vidare till att beskriva andra sammanhang som författarna vrider om i önskad ideologisk riktning.

Dels försöker de lägga på Jesus en regnbågsfärgad mantel, genom att klä hans undervisning i ett nutida queerperspektiv då han ”ifrågasatte dåtida normer”. Jesu perspektiv var dock allt annat än ett modernt normbrytande. Hans konsekventa budskap var tvärtom att aldrig ersätta Guds bud med mänskliga normer.

Guiden definierar också om skildringen i Matteusevangeliet 19, där Jesus tar upp grupper som guiden benämner med rubriceringen ”hbtq-personer”, men som i kontexten är att betrakta som könlösa. Jesus visar respekt och omsorg om dessa människor, men Västerås stift undviker att förklara att sammanhanget handlar om att Jesus försvarar äktenskapet mellan man och kvinna, samtidigt som han förklarar att vissa grupper av födsel eller livshändelser saknar möjlighet att gifta sig.

Ytterligare exempel på biblisk fake news är hur guiden förvrider enskilda personer för att passa in i deras queerfärgade mall. Nej, Maria i Betania hade inte som fokus att bryta med patriarkala könsroller när hon lyssnade till Jesus. Nej, det finns inga indikationer på att Första Mosebokens Josef bar kvinnokläder. Och nej, det finns inga tecken alls på att Davids starka vänskap med Jonatan var av sexuell natur; tvärtom var det just hans ivriga aptit på kvinnor som ledde till Davids svåraste synd.

Allra grövst är ändå guidens kidnappning av den vackra berättelsen om Rut, som här förvandlas till ett queerdrama, där Rut ”väljer att leva och få barn tillsammans med sin svärmor Noomi”. Verkligheten är ju att det nog inte finns någon bibelbok med ett lika starkt heterosexuellt budskap som just Rut! Noomi mister sin man och sina söner i Moabs land, och alla tre änkorna våndas över ifall de kan finna en ny man. Resten av boken handlar om hur Boas och Rut finner och fördjupar kärleken till varandra och till slut kan bilda familj tillsammans.    

Den här hanteringen från Västerås stift är värre än Askungens styvsystrar, som kapade av hälar och tår för att försöka få rum i en sko som inte passar. Stiftets hantering av bibelordet är snarare att bygga om en handske till en sko där de försöker pressa in en stympat sexfärgad regnbåge. Det är en helt orimlig exegetik, men det är också gravt respektlöst gentemot de bibelgestalter som stiftet tar sig friheten att göra om.

Om det ännu finns ett fungerande domkapitel vore detta ett lämpligt exempel att utöva tillsyn mot. Men allra lämpligast hade förstås varit om dessa bibliska fake news aldrig publicerats över huvud taget.

Per Ewert
direktor vid Claphaminstitutet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne