Reducera inte Svenska kyrkan till en likriktad åsiktsgemenskap

Olle Reichenberg Borgerligt alternativ

Vi anser att Svenska kyrkan på nationell nivå borde fokusera på hur församlingarna ska kunna stödjas, för att möta den ökade efterfrågan på kyrkliga tjänster som redan nu kan skönjas

REPLIK

I KT den 29/4 kommenterar Andreas Wikblad Bohm från POSK i Borlänge den kritik som vi i Borgerligt Alternativ har riktat mot att Svenska Kyrkan i ett remissyttrande tagit ställning mot språkkrav för svenskt medborgarskap. Han har dock missförstått vår kritik. Det vi kritiserar är inte ställningstagandet i själva sakfrågan, utan att Svenska kyrkan överhuvudtaget yttrar sig i en starkt partipolitisk fråga, dessutom helt opåkallat.

Borgerligt Alternativ betonar att Svenska kyrkan är en demokratisk och episkopal folkkyrka. För att det syftet ska vara giltigt även i framtiden måste det medlemsvårdande arbetet prioriteras och den negativa medlemsutvecklingen bromsas. Att då ta ställning i starkt partipolitiska frågor gagnar inte den uppgiften, tvärtom. Den typen av ställningstaganden får till effekt att än fler väljer att lämna Svenska kyrkan och skrämmer bort potentiella nya medlemmar.

Svenska kyrkan är en viktig del av samhället eftersom vårt samfund erbjuder en alldeles särskild dimension. Det har blivit tydligt under den pågående pandemin, då antalet utträden varit lägre jämfört med tidigare år. Det gäller nu att Svenska kyrkan tillvaratar den möjlighet som öppnat sig. Vi anser att Svenska kyrkan på nationell nivå borde fokusera på hur församlingarna ska kunna stödjas, för att möta den ökade efterfrågan på kyrkliga tjänster som redan nu kan skönjas.

Borgerligt Alternativ vill att Svenska kyrkan ska förbli en folk- och folklig kyrka, som inspirerar medlemmarna att på allvar ta sitt samhällspolitiska ansvar i samhället, och inte reduceras till en likriktad åsiktsgemenskap.

Olle Reichenberg (BA)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.