Samarbetskyrkor fantastisk möjlighet

Kerstin Oderhem missionsföreståndare EFS
Foto: Foto: Johanna Norin

Vi tror att på de platser där Svenska kyrkan och EFS önskar vara organiserade i samarbetskyrkans form är det en fantastisk möjlighet

REPLIK

Cecilia Cervin skriver i Kyrkans Tidning en debattartikel om samarbetskyrkorna. Jag håller med Cecilia Cervin i hennes inledning om att Svenska kyrkan rymmer många olika riktningar. Artikeln fortsätter sedan handla om Svenska kyrkan och EFS relation och om samarbetskyrkorna i synnerhet. För många läsare av Kyrkans Tidning är det kanske inte självklart vad en samarbetskyrka är och jag vill gärna räta ut några frågetecken som Cervins artikel kan ha gett.

EFS startade 1856 som en missionsrörelse i Svenska kyrkan. Tiden runt 1800-talets mitt var en tid då många människor i Sverige upplevde att den kristna tron blev personlig på ett nytt sätt. Det ledde till ett stort engagemang med bibelgrupper och enklare gudstjänster. Rörelsen startade så småningom missionsföreningar i Svenska kyrkan, formade alltså gemenskaper som engagerade sig för att nå vidare med evangeliet och för fördjupning i tron. Detta skedde genom engagerade lekmän.

Under 60-talet började en småkyrkorörelse i Sverige. Svenska kyrkan byggde stadsdelskyrkor och såg EFS som en tillgång med engagerade lekmän som kunde vara med och ta ansvar inom en mängd områden. På det sättet växte samarbetskyrkor fram som en modell där församlingen/pastoratet och EFS föreningen hittar former för att vara kyrka på en viss plats.

Utifrån den kallelse EFS upplevde att vara missions- och lekmannarörelse i Svenska kyrkan har EFS fortsatt arbeta. 1989–90 bekräftade Svenska kyrkan och EFS samhörigheten i en överenskommelse.

Varje samarbetskyrka upprättar ett avtal mellan församlingen/pastoratet och EFS föreningen. Avtalet tydliggör hur arbetet och samverkan ska se ut och hur ekonomin ska regleras. Tillsammans är man sedan kyrka på den platsen med den gemensamma längtan att nå vidare med evangeliet. Varje EFS:are bidrar ekonomiskt som alla medlemmar i Svenska kyrkan med sin kyrkoavgift. Samarbetskyrkorna har utöver det ett stort givande till både Svenska kyrkans verksamhet på stiftet, lokalt till församlingens arbete och till Act och EFS. Medlemsstatistik finns i varje förening och årsskriften för hela rörelsen finns på EFS riks hemsida.

EFS bidrag in i Svenska kyrkan är att vara en missionsrörelse, att engagera lekmän och att bidra till en levande kyrka. Vi tror att på de platser där Svenska kyrkan och EFS önskar vara organiserade i samarbetskyrkans form är det en fantastisk möjlighet.

Finns det platser där man inte har det önskemålet är det heller inget problem, precis som Cecilia Cervin skrev i sin inledning så finns det olika riktningar och det är fint att det får vara så.

Kerstin Oderhem 
missionsföreståndare EFS

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

EFS

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.