Skogsutredningens direktiv är otillräckliga

Nätverket för hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan
SUNDSVALL 20210114 Mycket snö på träden efter snöoväder som skapar problem i elförsörjningen i Västernorrland. Foto Mats Andersson / TT kod 62210 Foto: Mats Andersson/TT

I utredningen om kyrkans egendomsförvaltning saknar vi framför allt teologiska direktiv

På kyrkomötet 2021 antogs en motion om att utreda Svenska kyrkans skogsbruk. Strax före jul 2022 fattade kyrkostyrelsen beslut om direktiven där det även framgår att utredningen ska omfatta all egendomsförvaltning. Vi i Nätverket för hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan är tacksamma att utredningen kommer till stånd. Vi uppskattar att formuleringar om att säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, socialt, andligt och existentiellt hållbar förvaltning som möjligt samt att aspekter som mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och klimatet ska preciseras.

Vid en närmare genomläsning blir det dock tydligt att de ekonomiska aspekterna väger tyngre än de andra. Naturligtvis är ekonomin viktig även för en organisation som kyrkan, men med tanke på den klimatkris och artutrotning vi befinner oss i och Kyrkans ambitiösa “Färdplan för klimatet” menar vi att utredningen behöver reflekterar över nya ekonomiska modeller som verktyg för att ställa om till ett hållbart skogsbruk. Framför allt saknar vi teologiska direktiv som självfallet behöver utgöra grunden för allt som kyrkan tar sig för, så även förvaltandet av sina prästlönetillgångar. Förvaltandet av skogen bidrar inte bara till kyrkans förkunnelse utan är i sig en del av förkunnelsen.

Vi föreslår därför följande tre tilläggsdirektiv som behöver vara grundläggande för utredningen:

  • Att teologiskt reflektera över olika aspekter av prästlönetillgångarnas bidrag till evangelieförkunnelsen.
  • Att artikulera en teologisk helhetssyn som innefattar ekologisk, ekonomisk, social, andlig och existentiell hållbarhet.
  • Att undersöka i vilken mån och på vilka sätt som munkekonomin, med utrymmet för en blomstrande ekonomi inom de yttre planetära gränserna och de inre sociala gränserna (länkar nedan), kan bidra till Svenska kyrkans långsiktiga förvaltning av sina tillgångar.

Nätverket för hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan
genom
Marie-Louise Bengtsson, präst

Christofer Sjödin, präst Umeå

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.