Utred turerna kring tavlan "Paradiset"

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot Malmö pastorats kyrkoråd
Elisabeth Ohlsons "Paradiset" på plats i S:t Pauli kyrka i Malmö. S:t Pauli kyrka i Malmö får Sveriges första hbtq-altartavla. Foto: Johan Nilsson/TT

Trots att det inte fanns något godkännande från kyrkorådet eller tillstånd från Länsstyrelsen, sattes tavlan "Paradiset" upp i S:t Pauli kyrka. Nu måste turerna utredas anser Sverigedemokraterna.

Den 11 december 2019 meddelade Svenska kyrkan i Malmö att tavlan ”Paradiset” av Elisabeth Ohlsson Wallin skulle flyttas från S:t Pauli kyrka, efter att den varit där i mindre än två veckor. 

Kyrkans motivering för att ta ner tavlan var att tavlans innehåll inte överensstämmer med Svenska kyrkans teologiska budskap.

 Få har undgått den mediala uppmärksamhet som S:t Pauli kyrka åtog sig när tavlan ”Paradiset” sattes upp i kyrkan. Tavlan har väckt många starka känslor, positiva såväl som negativa. 

Något som intresserar Sverigedemokraterna däremot i allt detta är hur processen vid mottagandet och uppförandet av tavlan har gått till. 

Faktum är att processen inte har gått till enligt reglementet och överträdelser har gjorts från Kulturmiljölagen 4 kap. 3 §, och Kyrkoordningen.

Det är klart och tydligt att Länsstyrelsen och kyrkorådet ska vara uppmärksammade på ett sådant uppsättande av en tavla i S:t Paulis kyrkas kor. 

Kyrkorådet har ett ansvar gentemot kyrkobyggnaden och Länsstyrelsen måste ge tillstånd för ett uppsättande. 

Detta har inte gjorts, därav överträdelserna. Inga tillstånd har funnits. Inte heller var kyrkorådet informerade om att tavlan var tänkt att sättas upp där.

Verksamhetsrådet vid S:t Pauli kyrka har tagit upp tavlan på deras möten. På mötet 2019-09-26 informerades verksamhetsrådet om att en privat konstsamlare ville skänka tavlan till S:t Pauli.

På mötet 2019-10-24 fick verksamhetsrådet veta att kyrkorådet behöver Länsstyrelsens godkännande för att S:t Pauli kyrka ska kunna gå vidare med uppsättandet av ”Paradiset”. 

Trots att det inte fanns något godkännande från kyrkorådet eller tillstånd från Länsstyrelsen, sattes tavlan upp.

Efter de stora mediala uppbåd som stormade fram fick S:t Pauli ta ned konstverket och sätta den på ett staffli på golvet, utanför kyrkorummet. Skadan är redan skedd, trots tydlig information om vad som gäller.

Sverigedemokraterna har med anledning av dessa överträdelser föreslagit Malmö pastorats kyrkofullmäktige att händelserna kring S:t Pauli kyrkas mottagande av konstverken ”Paradiset” och ”Nattvarden” ska utredas, och att en rapport ska lämnas till kyrkofullmäktige. 

Kyrkorådet och kyrkofullmäktige måste få reda ut detta, en gång för alla. Det måste framgå hur dessa överträdelser har skett och var i organisationen det har brustit. Det är viktigt att en sådan bristfällig förfarande inte upprepas.

Misskötseln har varit grov. Risker har tagits och detta kan åsamka skada på olika håll i Svenska kyrkan. Det är dags att Malmö pastorat utreder detta för att komma till botten med ärendet och börja arbeta förebyggande för att sådana här överträdelser inte inträffar i framtiden.

Händelserna och frågetecknen kring hur S:t Pauli kyrka har hanterat mottagandet av tavlan ”Paradiset” visar att främjandet av en politisk agenda inom kyrkan till sist skadar kyrkan och förmedlar ett felaktigt budskap som skadar kyrkans anseende bland de grupper som man försökte nå ut till.

Hbtq-personer av kristen tro vet att de är välkomna i Svenska kyrkan. Kyrkan mår bättre av att sprida ett kristet kärleksfullt budskap gentemot alla människor än att rikta sig mot specifika grupper genom handlingar som polariserar.

Nima Gholam Ali Pour
ledamot för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkoråd

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Konst
Märkligt att SD med alla sina kända övertramp är de som kräver granskning. Vidare är det helt befängt att påstå att HBTQ personer vet att de är välkomna i kyrkan, tvärt om, många är väldigt osäkra på vart Svk står. Många församlingar och pastorat har HBTQ certifierat sig vilket ger en tydlig signal till HBTQ personer så samtliga församlingar borde HBTQ certifiera sig, då sprider Svk ett tydligt budskap.