Vad är det som gör att man vill delta men inte bidra?

Krister Kappel kyrkoherde, Järfälla

Foto: Mikael M Johansson 

Att vara tillhörig eller inte är i första hand inte en principfråga utan en värderingsfråga.

REPLIK

Jag vill börja med att tacka Marcus Romedahl för hans mycket balanserade insändare.

Självklart finns det många nyanser i historien om att Kyrkofullmäktige i Järfälla församling beslutat att den som inte är tillhörig Svenska kyrkan får betala för att sjunga i våra vuxenkörer. Beskrivningen av att man helt oannonserat fått ett inbetalningskort är inte helt korrekt i alla avseenden. Protokollen från beslut i Ekonomiutskottet, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige är offentliga handlingar och de har varit tillgängliga för alla. Jag, som kyrkoherde, har informerat all personal och frågan har behandlats i ledningsgruppen från vars möten det kommer minnesanteckningar som alla medarbetare ska ta del av.

Det har fungerat som det var tänkt i flera av våra körer. Körledaren har informerat kören om Kyrkofullmäktiges beslut och beslutets har följts. I några körer har detta brustit vilket jag, som högst ansvarig, naturligtvis borde tagit höjd för och informerat om, på fler och tydligare sätt. Detta har jag offentligt beklagat och bett om ursäkt för.

Hur som haver så har beslutet inneburit att 4 körsångare i Järfälla har slutat i sin kör. 5 av våra körsångare har blivit tillhöriga Svenska kyrkan och 3 har betalat terminsavgift. Av de 4 som slutat är det 1, som efter samtal med mig, kommit tillbaka. Detta innebär att Järfälla församling har fått 5 nya tillhöriga, och att 3 personer valt att betala för att sjunga i kör. 3 personer har valt att fortsatt inte vara tillhöriga.

Enligt mig är debatten en ”storm i ett vattenglas” även om det är ett väldigt viktig principiellt samtal. Några väldigt ”högljudda” personer har protesterar kraftfullt mot det beslut som Kyrkofullmäktige fattat i demokratisk ordning. Detta genom att kontakta Dagen och Kyrkans tidning i stället för att föra samtalet internt. Det är endast en enda körsångare som kontaktat mig.

Efter att ha haft samtal med flera av församlingens körer så inser jag att ”högljuddheten” beror på att man är orolig för att körerna ska bli så få och med så begränsade röster att man inte kan sjunga allt det man önskar. Utifrån sina egna önskemål om repertoar så vill man att även den som inte bidrar ekonomiskt till verksamheten ska få sjunga i kören. Järfälla församlings körer är så skickliga och kompetenta att vi inte borde vara beroende av någon som anser sig så duktig att de inte vill bidra ekonomiskt.

Att vara tillhörig eller inte är i första hand inte en principfråga utan en värderingsfråga. Vad är det som gör att man vill delta men inte vill bidra? Ska inte kyrkan utgå från att alla människor vill bidra efter sin förmåga? Ska inte kyrkan dela ut efter behov? Om man vill delta i kyrkans verksamhet och har ekonomisk förmåga att bidra ska man då inte göra det?

Vi har till och med öppnat för att den som av olika skäl inte vill tillhöra Svenska kyrkan (det kan ju finnas andra än trosmässiga skäl. Som att man inte vill bidra till kyrkoherdens höga lön) ska få sjunga i kör och endast bidra ekonomiskt till den verksamhet som man själv är delaktig i. Summan man får betala bygger på ett nyckeltal som tidigare fanns i församlingen då man budgeterade för körerna. Numera skriver körledaren en aktivitetsplan där det framgår innehåll och resursbehov. Kanske har vi satt kostnaden för högt vilket måste utvärderas.

Marcus! Det finns gratis verksamhet för alla barn och unga i Järfälla församling. Det finns gratisalternativ för konfirmander. Inga barn eller ungdomar får betala för att sjunga i kör. Även de vuxna som inte har råd att delta i församlingens verksamhet får bidrag för att kunna göra det också när det gäller körsång.

En hel del aktiviteter och verksamheter i Svenska kyrkan kräver att man är tillhörig. Detta kan inte kompenseras med personligt engagemang, tid, begåvning eller färdigheter. Även kyrkvärdar bidrar till gudstjänstfirande och de lägger ner lika många timmar som en körsångare. I Kyrkoordningen är det tydligt att man som kyrkvärd måste vara både döpt och tillhörig. Det samma gäller förtroendevalda. Varför skulle det vara annorlunda för den som förkunna evangeliet genom sång?

Avslutningsvis så vill jag nämna att musiken är en av församlingens tre prioriterade områden. Körerna och körsångarna är en oerhörd tillgång för Järfälla församling, inte minst genom den musikaliska förkunnelsen i våra gudstjänster. I Järfälla församling tar vi inte betalt för konserter då vi anser att de är en del av kyrkoavgiften.

Krister Kappel

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.