Var förberedd på att bli en minoritet

Styrelsen för Laurentiistiftelsen, Lund
Kristi kyrka, de kristna, ska följa Jesus oavsett vad det kostar. Vi måste därför rustas och utbildas, förses med ny kunskap och en ny kärlek till den kyrka vi alla tillhör, uppmanar debattöre

Nya tider. Vi måste förbereda oss på ett liv som missionerande minoritet. Präster måste rustas för tjänst under stor utsatthet.

Laurentiistiftelsen vill, som en del i Svenska kyrkan, arbeta för en allmänkyrklig förnyelse i Sverige. Sedan stiftelsens början 1938 har vi strävat för att upprätta och driva ett kollegium i Lund för att förnya Svenska kyrkans inre liv. Denna kallelse är mer aktuell och brännande än någonsin.

Den som tar del av Svenska kyrkans verksamhetsstatistik kan lätt nedslås. Det är förstås längesedan kyrkan bar upp den gemensamma berättelsen i samhället, och genom enhetssamhällets gradvisa uppluckring har kyrkan förlorat sitt tolkningsföreträde och låtit sig marginaliseras alltmer som samhällsbärande instans. Det är, som ekonomerna säger, mest röda siffror: gudstjänstbesök, dop, konfirmationer och begravningar minskar stadigt, medlemsantalet likaså. Om nuvarande trend håller i sig har Svenska kyrkan inte längre några medlemmar om 40 år. En kyrka som inte döper kommer snart bara att begrava.

Svenska kyrkan står alltså på avgrundens rand. Sjukdomen påverkar alla kroppsdelar, och hela kroppen lider. I denna mörka stund kan vi få hopp i berättelsen om den sjuke Lasaros. Hans systrar sände bud efter Jesus eftersom de litade på Jesu förmåga att bota sjuka. Jesus väntade dock med att ingripa: ”Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den.” Joh 11:4.

Om nuvarande trend håller i sig har Svenska kyrkan inte längre några medlemmar om 40 år. En kyrka som inte döper kommer bara att begrava.

När Jesus kommer till Betania vet han redan att Lasaros är död. Han sörjer sin döde vän trots att han vet att han snart ska uppväckas – och genom Lasaros uppståndelse kom många människor till tro (Joh 12:10). Vi har alltså en Herre som både tillåter och sörjer nederlag men samtidigt förmår vända dem till seger.

Vi kan här se en parallell till Jesu löfte om kyrkan: ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.” Matt 16:18. Petrus svek när det verkligen gällde – men Jesu ord står fast. Gud kommer alltså inte låta sin kyrka raseras även om dess beståndsdelar är skröpliga. Vår kallelse är densamma som Petrus fick: ”Följ mig!”

Kristi kyrka, de kristna, ska följa Jesus oavsett vad det kostar. Vi måste därför rustas och utbildas, förses med ny kunskap och en ny kärlek till den kyrka vi alla tillhör. Vi måste förbereda oss på ett liv som missionerande minoritet. Våra präster måste rustas för tjänst under stor utsatthet och svåra ekonomiska förhållanden. Här tror vi att Laurentiistiftelsen kan spela en viktig roll.

Laurentiistiftelsen befinner sig i gränsytan mellan akademin och resten av samhället, fysiskt belägen i stiftsstaden Lund men med alla tekniska möjligheter att nå ut till resten av landet. En ansenlig andel av kyrkans framtida präster passerar förbi under studietiden. Denna möjlighet att bygga framtidens kyrka får inte försittas!

Under våren har Laurentiistiftelsen därför givit en serie föredrag under titeln ”Svenska kyrkans dåtid, nutid och framtid”. Talarna har kommit ifrån olika bakgrund – vi har välkomnat präster och lekmän, biskopar och kardinaler, forskare och pastorer. Under de välbesökta föredragen har vi fått lära oss om kyrkans tidiga historia, om relationen mellan de olika världskyrkliga och inomkyrkliga rörelserna, och om reformationens särskilda uttryck. Vi har diskuterat kyrkokritik, dopteologi och folkkyrkotanken. Vi har djupdykt i frågor som rör trons sanningsanspråk, vårt sekulära samhälle, och kyrkans arbete för de mest utsatta.

Vår bön är att dessa föredrag ska få bära trefaldig frukt. För det första hoppas vi att åhörarna ska få en fördjupad förståelse av Svenska kyrkan och hennes problem. För det andra hoppas vi att denna förståelse ska utmynna i en tacksamhet för, och förnyad omtanke om kyrkan. För det tredje hoppas vi att föredragen ska inspirera till bön och arbete för Guds rikes utbredning i vårt samhälle. Låt föredragen bli starten på samtal vid köksbordet, på kyrkkaffet, i ungdomsgrupperna, på sjukbesöken, i undervisningen...

Föredragen kan ses i sin helhet på www.laurentiistiftelsen.se/foredrag.

Styrelsen för Laurentiistiftelsen
Lund

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Lunds stift

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.