Vem är vulgär, Sturmark?

Helle Klein

Humanisternas ordförande Christer Sturmark gör som han brukar: går till aggressivt personangrepp. Efter ett års debatterande med honom är jag van men det är lika trist varje gång.

Jag har över huvud taget inte nämnt hans namn i min artikel i Kyrkans tidning ändå ser han sig nödgad att gå till frontalangrepp. Och självklart har jag inte kallat honom sjuk eller personlighetsstörd. Däremot får jag ständigt en massa mer eller mindre idiotförklarande epitet östa över mig av Sturmark.

Christer Sturmark behöver långt utrymme för sina personpåhopp. På min artikel vars omfång är 1200 tecken svarar han med över 4300 tecken. Det blir inte bättre för det. Bland alla utfall mot mig finns en ynka mening som har något verkligt att säga. Nämligen följande: Personligen vill jag också se ett sekulärt samhälle i vårt land.

Det var en intressant deklaration av Humanisternas ordförande. Äntligen ett erkännande. Jag har således rätt i att Humanisternas kamp inte bara gäller den sekulära staten utan också införandet av ett religionslöst samhälle.

Hur ska då detta religionslösa samhället se ut? Därom tiger Sturmark. Det är fint att Sturmark tycker kyrkor är vackra men får de användas till något mer än bara museial verksamhet? Får vi troende utöva vår tro i offentligheten eller är vi förpassade till enbart den privata sfären? Får vi bära religiösa symboler? Får vi läsa religiösa texter högt och samlas på offentliga platser kallat kyrka, synagoga eller moské? Får vi skriva om religion i tidningarna? Får vi bilda opinion utifrån vår tro?

Sturmarks samhällsvision skrämmer. Historiens förlagor talar sitt tydliga språk: där man försökt förbjuda religion eller kultur där skrumpnar demokratin och människovärdet sätts på undantag. Det sekulära samhället är ingen oskyldig samhällsvision.

Det vore bra om Sturmark ägnade sig åt att förklara vad han menar med ett sekulärt samhälle i stället för att fortsätta sina hätska personpåhopp mot oss som undrar. Om inte annat för att Sturmarks urspårade debatteknik håller på att bli en belastning för Humanisterna.

Helle Klein
 • 15 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Ulf Gustafsson

  Jag är medlem i Humanisterna och vill inte se ett sekulärt samhälle. Det jag vill, mer än att vi har en sekulär stat som är neutral i religiösa trosfrågor, är att samhället mer präglas av en allmänmänsklig sekulär etik.

 • Torgny Rabe

  Bra svarat HK, tycker Du klär av Sturmark utmärkt.
  Mvh,
  Torgny Rabe

 • carolina

  Instämmer. Bra svarat!

 • Kristian Grönqvist

  Helle Klein et al

  Ni som på ett så kryptisk sätt använder samlingsbeteckningen "nyateist" eller Neoateist tom, som en Nietzche-beundrare härförleden uttryckte det, har fortfarande inte antytt vad Ni menar med begreppet. Som jag nämnde i frågan tidigare så förutsätter det en existens av Gammalateister, vilkas definition också framstår som oklar för mig. Eftersom Ni svänger Er med begreppen, utgår jag ifrån att Ni också kan förklara begreppens innebörd för mig som bara är ateist.
  Jag känner mig nämligen mycket diskriminerad, enär jag uppfattar det som att jag är bara en fattig bondepojke från landet... Tacksam för en ordentlig genomgång av begreppen Helle, annars får jag utgå ifrån att begreppet nyateist är något okristligt nedlåtande invektiv, som inte ens djävulen skulle ta i sin mun

 • Kristian Grönqvist

  PS Helle

  Var det månntro en Freudiansk felsägning det där med Nyateismens korsriddare?
  Jag har nämligen för mig att korsriddare anspelar på Kristna Krigare, som medelst svärd halshögg oliktänkande av alla möjliga slag. En mycket kristen handling...?
  Kanske ett Helle Kleinskt önskescenario...och recept på hantering av oliktänkande?
  Vilka eländiga barbarer som ännu finns ibland oss.

 • Lars Hjertén

  Det var ord och inga visor i Helle Kleins svar på Sturmarks angrepp, men det var samtidigt ord i rättan tid. Jag är också trött på att som kristen bli idioförklarad av en man som tror sig sitta inne med hela sanningen. En sanning med rejäla skygglappar för verkligheten utanför det egna elfenbenstornet. Visst kan väl ändå en ateist diskutera lugnt och sakligt med en troende kristen; jag har vänner som är både ateister och sympatiska, medkännande personer. I den gruppen är det tydligen omöjligt att räkna in Humanisternas ordförande. Är det verkligen relevant att kalla sig humanist med den insträllningen?

 • Göran Olsson

  Det är ju märkligt, att en person som är ledare för en sekt som kallar sig "humanister", vare sig besitter ett uns av den klassiska bildning man normalt förknippar med begreppet humanism, eller visar den minsta förståelse för den mänskliga verksamhet som den klassiska humanismen beskriver och studerar.

 • La Ha

  Bra, Helle; att du drar upp detta med det sekulära samhället där tydligen alla förväntas tycka och göra samma sak, vilket skrämmer. Kyrkorna förväntas vara vackra museala konserthus.

  Jag tror inte att det är av elakhet, utan av okunnighet allt detta sker. Man ser inte helt enkelt inte hur fast man är i sina krav på snäva ordagranna formuleringar, där man glider mellan samhälle och stat. Skulle denna lilla minoritet mena att man önskar kräva ett sekulärt samhälle kommer man vara tvungen att köra över en häpnadsväckande stor majoritet av befolkningen samt ändra hela grundlagen. Så sekulärt samhälle är icke tillrådligt.

  Att staten är sekulär är däremot inget problem.

 • La Ha

  Den roligaste detaljen i din text, Helle, är att när du hänvisar till humanisterna på ett ställe, (för all del med stort H,) så skulle det också kunna vara någon av de andra förbunden med ordet "humanism" i titeln Du säger aldrig uttalat vilket förbund du menar. På samma sätt använder du odefinierade orden nyateismen och nyateist, ska man vara sträng behöver ingen ta åt sig.

  När då religionskritiker i flera inlägg, här och på andra ställen förklarar att ateist/ateism är nonsensord och att ateisten inte tillhör ett kollektiv, utan bara är en bärare av en ståndpunkt, behöver ingen ta åt sig av detta heller, så varför blir då så oerhört många provocerade av din text.

  Jo, för att du har hittat rätt - och då måste man försvara sig, och tyvärr än en gång visa att man faktiskt tillhör ett kollektiv av ateister - vad man än säger i sin retorik. Sen kan jag nog hålla med om att nyateist inte är ett bra begrepp, det räcker med ateist.

 • anders

  Nu pratade Sturmark om ett SEKULÄRT inte religionsfritt samhälle.

  Att ett samhälle är sekulärt innebär att det inte är knuten till en speciell religiös rörelse. Att alla religioner och uppfattningar ges samma och lika värde. En religiös åsikt ges samma vikt och rätt som andra värden. I ett sekulärt samhälle tillåts ingen hållning att diskriminera en annan.
  Ett sekulärt samhälle är ett jämlikt samhälle där religiösa trosuppfattningar inte ges speciella privilegier framför icke religiösa uppfattningar, där en religion inte dominirerar över andra och där de som väljer att ta avstånd från religion inte heller ifrågasätts.
  I ett sekulärt samhälle har alla samma rätt till det offentliga rummet. Exempelvis skulle svenska kyrkan inte ha en speciell rätt..

  (ne.se Sekulärt - världslig, i motsats till andlig eller kyrklig)
  Kan ju hålla med om att samhället varken ska vara uttalat världsligt eller andligt..
  Men ett världsligt samhälle innebär inte religionsfritt.. snarare tror jag att ett sekulärt samhälle, ett samhälle som inte sätter en viss religion eller livsåskådning framför en annan är en förutsättning för full religionsfrihet och jämlikhet i det civila livet.

 • Sidor