Smutsigt och vulgärt, Klein

Christer Sturmark

Klein driver smutsig och vulgär debatt, anser Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna.

Det är en smula surrealistiskt att läsa hur Helle Klein bejakar ledarsidans formulering ”Vi religiösa kräver att få bli bemötta som de tänkande självständiga subjekt som vi är”. Det är nämligen inte den principen hon själv tillämpar gentemot de som inte delar hennes åsikter. Klein odlar sedan länge en retorik där hon sjukdomsstämplar religionskritiker och kallar dem fanatiker, personlighetsstörda och diverse andra kränkande epitet. Ett sådant debattklimat är inte sunt, vilket jag och Annika Borg uppmärksammande i DN debatt (10/9).

I denna artikel fortsätter hon i samma andra och kallar religionskritikerna ”fundamentalister” och ”militanta”. Jag måste ha missat ateisternas armé och våldsbejakande terrorhandlingar i Sverige. För det är sådana grupperingar man brukar beteckna ”militanta”. Med Kleins språkbruk är vi ateister alltså militanta. Då måste Klein själv rimligen vara militant kristen. Detta språkbruk visar att hon inte ens begriper sin egen begreppsapparat och debatten blir bara smutsig och vulgär. Det är inte så man för en dialog. En vacker dag kommer nog även Klein att inse det.

För mig är det självklart att bemöta religiösa människor som självständiga och tänkande. Däremot accepterar jag inte att åsikter och uttalanden projiceras på oss religionskritiker som är rena fantasier, något som tyvärr alltför ofta sker.

Vi sekulära humanister önskar en sekulär stat. Tyvärr har vi inte det ännu i Sverige. Det ta åskådliggörs med tre enkla fakta: 1) Sveriges statschef åtnjuter ingen religionsfrihet. 2) Skatteverket servar Svenska kyrkan med insamling av medlemsavgiften via deklarationen, till ett värde av 115 miljoner kronor per år. Det är en service som ingen annan intresseorganisation har tillgång till utan att betala för det. 3) Svensk lag reglerar kyrkans förehavanden (”Lagen om Svenska kyrkan”) och påbjuder att kyrkan ska missionera kristendom som en del av sin verksamhet.

Vi religionskritiska humanister kallar Klein nedsättande för ”nyateister”. Jag vet inte hur långt Kleins historiekunskaper sträcker sig, men ateism har existerat och uttryckts i tusentals år. Personligen är jag inte nyateist, utan sekulär humanist. Kleins användning av begreppet ”nyateist” är bara ännu ett sätt att försöka förminska sina meningsmotståndare med hennes kvällstidningsteologiska retorik.

Personligen vill jag också se ett sekulärt samhälle i vårt land. Klein försöker låtsas att vi blandar ihop en sekulär stat med ett sekulärt samhälle. Inte alls. Vi önskar både och.

Problemet är bara att i begreppet ”sekulärt samhälle” projicerar Klein allsköns fantasier som att det skulle innebära ett utrotande av religionen, att människor inte skulle ha rätt att tro vad de vill och även utöva sin tro. Det skulle inte förvåna mig om Klein tror att vi vill spränga alla kyrkor också.

Då kan jag avslöja att inget av detta vill vi sekulära humanister. Personligen tycker jag att många kyrkor är vackra och jag vill gärna ha dem kvar.

Klein har fått för sig att vi inte klarar ”tolkande teologi”. Tyvärr är detta bara ytterligare en projektion. Skiljelinjen går inte mellan de som tror och de som inte tror, skiljelinjen går mellan de som kräver att religiösa tankesystem ska ha politisk makt, och de som anser att religion och politik inte ska sammanblandas.

Givetvis finns det inget som hindrar att religiösa personer också driver politiska uppfattningar, men det ska ske på samma villkor som andra aktörer eller intresseorganisationer bedriver opinionsbildning. Så är inte fallet med den Svenska kyrkan idag.

Klein fortsätter sitt vulgära stämplande av religionskritiker som ”fundamentalister”. Detta om något visar att hon inte begriper sin egen begreppsapparat. Det är inte så man för en dialog. En vacker dag kommer även Klein att inse det.

Slutligen, Klein skriver om ”det självklara i att om en adventssamling hålls i kyrkan är och bör den vara religiös”. Självklart är det så. Lika självklart är det att skolor inte ska delta i detta religiösa firande, annat än i form av ett studiebesök någon gång. Åren därpå besöks lämpligen synagogan, moskén eller buddisttemplet istället för kyrkan.

Kleins vulgära sätt att debattera dessa frågor gör svenska kyrkan en stor otjänst. Det förmedlar en antiintellektuell attityd som jag inte tror är representativ för kyrkan i övrigt.

 

Christer Sturmark
 • 14 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Trött

  Helle Klein är tröttsam och irriterande med sin extremt vänstervridna, aggressiva och anti-intellektuella jargong som hon kört med i åratal. Varför stift och domkapitel slår ner på stackars församlingspräster för skitsaker när de låter pr-katastrofer som Klein hållas är helt obegripligt. Eller.. Det är det ju inte, egentligen, för känner man bara tillräckligt många politiska högdjur så kommer man undan med vad som helst.

 • Nils Dardel

  Till "Trött" - du har helt rätt - se bara hur präster som inte viger samkönade nu praktiskt blir parias i SvK, trots ärkebiskop Anders löfte att så inte skulle ske. Helle Klein har rätt partibok och är PK samt kvinna - kan inte bli bättre?!

 • cHARLIE OAK

  Det är nog kanske mest kvinnoprästmotståndare och homofober som inte gillar Helle Klein. Jag tycker att Helle Klein, tvärsemot Trött och Dardel, understundom känns uppfriskande.

 • Trött

  Är vare sig kvinnoprästmotståndare, homofob, biblicist eller något sådant. Rycker i alla fall att HKs sätt att argumentera stinker.

 • Lasso

  Det är så konstigt är en kristendomens ambassadör i debatter o artiklar använder sig av motsatsen till kristendomens dygder, ödmjukhet, att vilja andras bästa, gudfruktighet, vänlighet, värme för medmänniskor, förståelse etc - Klein lyckas alltid framstå som förespråkare för motsatser till dessa egenskaper och förhållningssätt. Hon låter munnen gå och kommer med påhopp och nedvärderande formuleringar och blir snarare en helvetets ambassadör, fm helt ofrivilligt. Nu finns det förvisso inget helvete i den bemärkselsen, men Klein finns och jag är tacksam för att Sturmark lägger energi på att synliggöra detta! Hon bör inte få tala oemotsagd. Nu när Hitchens är borta behövs alla fritänkare mer än någonsin. Tack Christer.

 • Lars Erik Bergqvist

  Trodde aldrig att jag skulle komma att hålla med Christer Sturmark gällande troendefrågor, men jag måste faktiskt säga att han är en person som jag i detta fall kan hålla med.
  Helle Klein byter mellan olika "roller" (som om det är ett skådespel) och byter lika lätt som om det bara vara teatrala klädbyten på öppen scen.

  Christer Sturmark idag lyfter jag som kristen på min hatt för dig, tack och öskar dig en riktigt GOD JUL !

  Mvh
  LEB

 • Lars Erik Bergqvist

  ÖPPET BREV TILL HELLE KLEIN !

  Var god och läs Julevangeliet och besök en ordentlig midnattsmässa (om det ens existerar i Stockholm numera, tror inte det) eller åk ned till nån av Södertäljes alla kyrkor som är knökfulla vid midnattsmässa och lär dig lite ödmjukhet, där återfinnes samtliga urkyrkor numera samt SvK på gammalt sätt och alla slag av frikyrkor m.m. Ortodoxa, katolska från när och fjärran. Men bered dig på att komma i god tid ty där står man i kö för att fira klassiskt kristna midnattsmässor vid samma tid och ibland sida vid sida med invandrarkyrkorna. Bered dig att lära dig mycket, ty det behöver du unga dam.
  Du förstår Helle K. man kan inte bli världsbäst i ödmjukhet.
  Läs sedan in dig på S:t Nicholas hela liv o leverne där finnes det mycket att ta till sig.

  Lycka till i Fadern + Sonen Jesus + Kristus o Helige + Andes namn, amen.

 • Lars Erik Bergqvist

  Christer Sturmark är icke "Nyateist" utan "NyHumanist" förstår du Helle. Det är en stoor skillnad, inte bara i ordens utseende och stavning utan även i dess olika betydelse.
  Hur är det med läsförståelsen av ord egentligen Helle ?

 • Mats Fransson

  Givetvis ska skolavslutningar firas i kyrkan med präst, bön och psalm.

  Det är tråkigt när små obetydliga grupper i samhället försöker skada den svenska traditionen.

 • Kristian Grönqvist

  Jag är visserligen ny i kommentarsfunktionen, men jag antydde redan förra gången att Du, Helle Klein, är vanvördigt aggressiv och saknar fullständigt konsekvens i argumentationen. Du buntar ihop meningmotståndare med puerila invektiv, Du bryr Dig inte om deras synpunkter och försöker inte ens förstå bakgrunden till kritiken. Det minsta man kan begära av en skribent är ett uppvisande av ett intellekt, vilket innebär att man försöker sätta sig in i vad diskussionen handlar om samt skaffa sig argument. Om man inte orkar med det, skall man i alla fall göra sin originaltext så oantastlig, att man inte behöver försvara en massa osanningar samt svävande på målet.

 • Sidor