Vi ifrågasätter fortfarande bristen på kommunikation och den dramatiska kostnadsökningen

Fredrik Hägglund Kontraktsprost på uppdrag av prostkollegiet i Skara stift med stöd av stiftets kyrkoherdar.

Foto: Terje Pedersen/TT

Slutreplik. I underlaget till kyrkomötet har man lyft de ekonomiska fördelarna av gemensamma inköp. Självklart har både vi på lokal nivå och de förtroendevalda i kyrkomötet då räknat med att kostnaderna ska bli lägre totalt genom en gemensam upphandling.

SLUTREPLIK

Det gör oss oroliga att Wanja Lundby-Wedin i intervjun tidigare säger att hon: ”misstror inte kyrkoherdarnas beräkningar, men tror inte att det blir dramatiska kostnadsökningar för församlingarna.” Nu säger hon att: ”Det stämmer att kostnaderna för den gemensamma it- strukturen kommer att öka i framtiden.”

Det är inte rimligt att så stora beslut tas där vice ordförande inte vet vad kostnadsökningarna och besparingarna blir på respektive nivå. Nu när hennes skriftliga svar kommer ser vi att kostnadsökningen blir precis så stor som vi beräknat. Det är bra att hon inte misstrodde vår beräkning; även om hon inte trodde på den.

Vi har gjort en noggrann beräkning utifrån de prisuppgifter som tidigare presenterats. De prisuppgifterna stämmer med de hon nu skriver. Det är en enkel matematik då vi vet vilka kostnader vi slipper lokalt och som i stället kommer att ingå i den nya avgiften från nationell nivå. När Wanja Lundby-Wedin tidigare bara ”tror” om avgifterna betyder det att kyrkostyrelsen inte gjort någon ordentlig beräkning av kostnaderna på lokal nivå.

Det finns också ytterligare delar av beslutet som kommer öka kostnader lokalt vilket vi prostar inte tagit med i vår beräkning. Vi har bara räknat på ökningen i avgift. Två exempel på dessa tillkommande kostnader är utbildning och utbyta av utrustning. Att 28 000 personer behöver genomgå en utbildning kostar 8 miljoner kronor i förlorad arbetstid per timme som utbildningen tar, beräknat på en genomsnittslön om 35 000 kronor per månad. Det blir också ökade kostnader när vi måste byta utrustning för att man ”erbjuder mindre valfrihet”. De kan vi inte räkna på än eftersom vi inte vet vad det beslutet innebär mer exakt.

Wanja Lundby-Wedin anger säkerhet som orsaken till prishöjningen. En stor del av upphandlingen var redan genomförd innan cyberangreppet inträffade. Arbetet med en gemensam IT-struktur var redan i gång. Beslutet i kyrkomötet skedde innan angreppet och grunden var att öka säkerheten men också att minska kostnader genom gemensam upphandling. Visste kyrkostyrelsen om dessa stora kostnadsökningar borde det också funnits med redan i kyrkomötets underlag.

Vi prostar och kyrkoherdar ifrågasätter inte att vi i kyrkan behöver en gemensam IT-struktur. Vi ifrågasätter inte heller behovet av IT-säkerhet.

Vi ifrågasätter bristen på kommunikation och den dramatiska kostnadsökningen speciellt när man i underlaget till kyrkomötet lyft de ekonomiska fördelarna av gemensamma inköp. Självklart har både vi på lokal nivå och de förtroendevalda i kyrkomötet då räknat med att kostnaderna ska bli lägre totalt genom en gemensam upphandling.

Wanja Lundby-Wedin skriver att den nya kostnadsmodellen som berör kyrknät och uppkoppling är: ”kostnadsneutral för kyrkan som helhet”. Enligt våra beräkningar måste det betyda att man lägger över stora kostnader på lokal nivå utan att vi på lokal nivå har någon möjlighet att påverka.

Vi blir oroliga när kyrkostyrelsen tar beslut utan dialog och utan att ha riktiga underlag och bara ”tror” om kostnadsbilder. Vi förutsätter därför att kyrkostyrelsen initierar en god dialog med lokal nivå och tar tillbaka frågan om kostnadsmodell så att hela kyrkostyrelsen har ett underlag där det tydligt framkommer vilken påverkan det har på lokal-, stifts- och nationell nivå.

Det sätt kyrkostyrelsen nu agerar på riskerar att undergräva förtroendet mellan våra olika nivåer i kyrkan vilket jag djupt beklagar.

Fredrik Hägglund, kontraktsprost Redväg-Ås kontrakt på uppdrag av prostkollegiet i Skara stift med stöd av stiftets
kyrkoherdar.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.