Vi ser allvarligt på att frågan om samkönade par inte tas på större allvar

Olov Lindquist och Britta Berglund ordförande och vice ordförande för Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Foto: Stina Stjernkvist/TT

I samband med valet till biskop i Skara uttalade sig flera av biskopskandidaterna att de inte hade några problem med att viga präster som inte hade för avsikt att viga samkönade par. Även om varje biskop beslutar vem den vill viga till präst, ser FiSKs ordförande och vice ordförande risker med sättet på vilket äktenskapsfrågan nu debatteras.

I samband med valet till biskop i Skara uttalade sig flera av biskopskandidaterna att de inte hade några problem med att viga präster som inte hade för avsikt att viga samkönade par.  

Frågan om vigsel av samkönade par har varit uppe på kyrkomötet vid ett otal tillfällen. Från vår nomineringsgrupp, Fria Liberaler i Svenska kyrkan, var vi först med att ta upp frågan i en motion som lades av en av våra då enskilda ledamöter redan i tidigt 2000-tal. Den motionen, liksom senare varianter har alltid avslagits av kyrkomötet.

Från samtliga biskopar har frågan alltid sett utifrån ett perspektiv att det är biskoparnas rätt att viga den som de vill och anser vara lämplig som präst, och att detta kan ske även om den tilltänkta prästvigda inte kommer att viga samkönade par.

Till skillnad från flera andra nomineringsgrupper har vi i FiSK numera accepterat denna rättighet för biskoparna. Men samtidigt har vi inskrivet i vårt handlingsprogram att vi helst ser att alla präster i Svenska kyrkan viger samkönade par och att vi vill vara en aktiv röst för att påverka Svenska kyrkan i denna riktning.

När nu flertalet av biskopskandidaterna uttalar att de skulle ha för avsikt att prästviga präster som inte vill viga samkönade par, så måste vi från FiSK reagera. Vi kommer ha kvar vår åsikt att rättigheten för biskoparna ska finnas kvar att viga vem de vill, men samtidigt så ser vi allvarligt på att frågan inte verkar tas på allvar. Utan att vi som nomineringsgrupp lägger oss i hur själva prästutbildningen ser ut, så verkar det ändå som att det behövs en mer grundläggande utbildning om varför det är viktigt att alla präster (eller i varje fall så gott som alla) viger samkönade par.

Inte minst för biskoparna är det nog viktigt att vi kommer längre i denna fråga än vad som nu verkar vara fallet. För annars kommer vi nog se fler motioner som vill förbjuda och kanske till och med avkraga präster som vägrar vigsel av samkönade par. Det kan bli en debatt som varar alltför många år och till och med många mandatperioder. En debatt som få tjänar på.


Olov Lindquist, ordförande för Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Britta Berglund, vice ordförande för ordförande för Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
BGOL
Vadå inte tillräckligt? Har inte Svenska kyrkan redan blivit kusligt likt bibelns Sodom? Vem ska rädda henne från denna svåra villfarelse? Många medlemmar är bestörta. Börja värna skapelsen på riktigt och den av Skaparen instiftade ordningen, allt annat är fiendens verk.
Sara
Vad säger de andra gruppernas i kyrkomötet?
Håkan
Jag kan konstatera att kyrkomötet uttalat att båda sidor skall få finnas och att denna fråga inte vara avgörande för prästvigning. Har jag fel, så visa det beslut som upphävt detta.
Johannes
Samtliga kandidater i Härnösand har tydligt deklarerat att de avser följa den progressiva linjen, dvs att de inte viger kandidater med traditionell äktenskapssyn. Vad detta gör med EFS vet vi inte riktigt då den frågan inte ställts.
Karl
FiSK lägger sig här på en så extremt låg nivå. Även kristna med en traditionell äktenskapssyn är en del av Svenska kyrkan. FiSK verkar tänka att grunden för Svenska kyrkans tro är just tron på samkönade vigslar.
Karl
Modigt av Fisk! Ingen annan grupp vågar ta bladet från munnen i denna fråga. Är de andra grupperna bekväma i sin ställning till biskoparna?
Friheten att lyda, för annars
Haha ”biskoparna borde ’frivilligt’ göra vad vi vill så vi inte blir tvungna att tvinga dem” 😊😊😊 Fisk kan för all del verka för att alla präster ska viga samkönade par, men då får ni vara intellektuellt hederliga
frågande
Samkönade vigslar uppgår till ca 100 talet om året. De flesta präster som varit i tjänst sedan möjligheten infördes, har aldrig blivit tillfrågade om att hålla i en sådan vigsel. inte pga brist av vilja, utan just för att det inte är särskilt vanligt. Att det skulle vara ett problem att personer med en annan uppfattning än fisk verkar som präster i SVK, är i realiteten inte ett problem. Utan det som Fisk här driver är en politisk fråga där de vill ta billiga poäng från en bred allmänhet, som inte har någon koll på kyrkopolitiska frågor, de ser inte vikande gudstjänst trender, nedgående kurvor för dop, begravningar och faktiskt just kyrkliga vigslar överlag. och har heller inga åsikter om hur kyrkan skall verka för att vända dessa trender. oavsett om alla präster i svk vigde samkönade, eller till och med själva gick med i RFSL, så skulle de frågorna inte lösas.