Balanserad ciceron till Marin Luthers liv

Att skriva en bok om Luther som utgår från Luthers egna brev är alldeles rätt tänkt av professorerna Carl Axel Aurelius och Steffen Kjeldgaard-Pedersen, skriver Tomas Nygren, lektor vid Johannelunds teologiska högskola i sin recension av Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev.

Bilderna av Martin Luther, hans person och verk, spretar åt alla möjliga håll: Hjälten som förkunnade en evangelisk kristen tro eller boven som splittrade kyrkan, en klarsynt ledargestalt eller en obalanserad person som kämpade med psykisk ohälsa och därtill var skadad av en alltför hård uppfostran.

Även inom nutida Lutherforskning finns en bred diskussion om hur Luther ska förstås och tolkas. Detta trots – eller kanske tack vare – att Martin Luther är den historiska gestalt från 1500-talet som vi bäst känner till.

Det finns ett enormt källmaterial som kan låna sig till de mest skilda tolkningar. Den tyska Weimarutgåvan omfattande 121 band, med sammanlagt 80 000 sidor, färdigställdes 2009. Här finns allt bevarat skriftligt material från Luther samlat. I detta rika källmaterial kanske man kommer Luther allra närmast i hans egna brev. Över 3000 av hans brev finns bevarade.

Det är därför alldeles rätt tänkt av professorerna Carl Axel Aurelius (biskop i Göteborgs stift 2003-2011) och Steffen Kjeldgaard-Pedersen, båda verksamma vid Köpenhamns universitet, att skriva en bok om Luther som utgår från Luthers egna brev. De har valt ut och nyöversatt 68 brev från Luther. Genom dessa väl valda brev får vi direkt möta Luther i hans egna formuleringar under 30 år, från 1516 till hans död 1546.

I breven diskuterar Luther teologi, ger uttryck för frustrationer, visar humor, kärlek, själavårdande omsorg och mycket annat. Breven sätts av Aurelius och Kjeldgaard-Pedersen in i sin kontext genom en kort kärnfull biografi som tar fram de viktigaste händelserna i Luthers liv.

Biografin hjälper läsaren bland annat att förstå att Luther faktiskt inte hade något facit i sin hand över hur han skulle agera i de utmaningar han mötte. Han handlade utifrån det han i situationen visste och utifrån vad han i sin apokalyptiska tolkning av samtiden (att världen befann sig i den absolut ytterasta tiden) befarade skulle ske.

Utan att Luther på ett otillbörligt sätt försvaras som närmast felfri – vilket görs i vissa äldre framställningar av Luthers liv – ges läsaren möjlighet att förstå hur Luther kunde tänka som han gjorde även i frågor vi skulle önska att han hade satt ner fötterna annorlunda.

I bokens tredje avdelning ger författarna en förteckning över och kort beskrivning av de personer som figurerar i breven, vilket även det bidrar till att sätta in breven i sina sammanhang. Här illustrars också vilken oerhörd kontaktyta Luther hade, omfattande både regenter och vanliga enkla människor.

Boken, som är en god balanserad ciceron till Luthers liv och teologi, kan varmt rekommenderas. Den står sig väl i den mängd av böcker om Luther och hans liv som ges ut under detta reformationsjubileumsår.

Tomas Nygren

lektor

Johannelunds teologiska högskola

 

Fakta: Bok

Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev

 

Carl Axel Aurelius och Steffen Kjelgaard-Pedersen

 

Verbum

Taggar:

Luther Präst
50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift