Musikgruppen WÅG får Cecilia-priset

Grattis Gary Graden, Mattias Wager och Anders Åstrand, medlemmar i gruppen WÅG som nyligen mottagit Stockholm stifts Cecilia-pris. Det delas ut ”till någon eller några som på ett förtjänstfullt sätt verkar för musiken i stiftets församlingar".

Det hela började 1994 när Mattias Wager, orgel och piano, och Anders Åstrand, slagverk träffades på Musikhögskolan i Piteå där de båda undervisade.
- Vi låste in oss i orgelsalen och satte igång, säger Anders Åstrand. Efter mer än en timme tittade vi på varandra och sa ”detta måste vi göra oftare”. Gary träffade jag år 2000, vi fick kontakt direkt.

Gruppen får priset med motiveringen att de ”i lustfylld lekfullhet förmedlar psalmsångens glädje”. Det ges åhörarna prov på genom deras ”sjung med-mässor”, där församlingen förvandlas till en deltagande kör.

Men också i deras konserter och större evenemang som utmärks utav improvisation. Ett exempel är när de på Stockholm centralstation, inför en publik på 600 personer, framförde psalmer och julsånger. 

Mattias Wager, orgel och piano, förklarar:
- Vi går dit utan program, sedan skapas ett flöde där det till exempel spontant kan komma upp en känd sång. Det går genom att vi lyssnar på varandra och i vidare utsträckning samtalar med varandra, leker med varandra och utmanar varandra.

Anders Åstrand kommer också in på ämnet, när han allmänt beskriver arbetet med WÅG.

- Det vi gör i WÅG är det bästa sättet att skapa musik tillsammans, säger han. Vi har vårt eget laboratorium där vi utforskar och skapar i stunden.

Alla tre är mycket tacksamma över priset. Men framför allt framhäver de arbetet med församlingen, och gemenskapen och kontakten med åhörarna.
- Vi är tacksamma att vår församling och omgivning stöder oss. Det ger oss kraft att jobba vidare, säger Gary Graden.

- Det vi gör ligger nära vad kyrkan ska göra. Att komma nära människan, säger Mattias Wager.

Matthias Matsson