Ny kultursekreterare utsedd för Svenska kyrkan på nationell nivå

Erika Hedenström heter den nya kultursekreteraren på kyrkokansliet i Uppsala. Hon tillträder arbetet den första april.

-Vi har haft en lång sökprocess och letat grundligt för att få tag i rätt person, säger Inga-Lena Arvidsson, enhetschef för  utvecklingsavdelningen på kyrkokansliet varunder kultursekreterartjänsten ligger.

Hon säger sig vara mycket nöjd med valet.

-Erika har en lång samlad erfarenhet på områden som har att göra med arbete inom Svenska kyrkan och dess kärnverksamheter, hon har en gedigen journalistisk utbildning  och kompetens som kopplar ihop kyrkan och kultur. Dessutom har hon ett brett kontaktnät såväl inom kyrkans värld som kulturens.

Hennes senaste uppdrag har varit som producent för livsåskådningsprogram i Sveriges Radio och med researchuppdrag för Sveriges Television.

Vad blir hennes huvudsakliga uppgifter som kultursekreterare?

- I arbetet ligger dels ett delat projektledarskap för Svenska kyrkans program ”Se Människan” på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg. Men därutöver så handlar det om att koppla ihop frågor som rör teologi och kyrka, framför allt reflektera kring den ideologiska aspekten kring vad kyrkan kan bidra med inom kulturen och vår specifika särart inom kulturlivet

Erika Hedenström är runt 40 år och bor i Stockholm. Hon efterträder Lisbeth Gustafsson som förra året övergick till ett arbete som biträdande förbundsrektor för Bilda studieförbund.

Signe Hassler