Bra att Konkurrensverket vill reglera kyrkliga begravningsbyråer

Jonas Lindberg ledarskribent

Konkurrensverkets förslag att ändra begravningslagen minskar risken att det blir ojämlika villkor mellan Svenska kyrkans begravningsbyråer och andra. Det är bra för alla parter.

Frågan om Svenska kyrkan som huvudman för större delen av begravningsverksamheten i landet har blivit allt mindre omdiskuterad över tid, åtminstone i riksdagen. Även det fåtal partier som vill ändra på den rådande ordningen instämmer i att Svenska kyrkan sköter sitt uppdrag bra, så också i relation till människor med annan religion.

Eftersom intresset från kommuner och regioner att ta över ansvaret dessutom är så svalt finns det få argument för att ändra på något. Därför ser Svenska kyrkan ut att få behålla detta ansvar under överskådlig tid. För den som vill fördjupa sig i ämnet finns ett kapitel om det i den nyligen utkomna antologin Allt har sin tid, folkkyrka under omvandling.

För staten betyder det att det finns en partner med hög kompetens inom själavård, existentiella frågor och olika religioner. För Svenska kyrkan skapar det viktiga mötesplatser, ger ett förtroende att förvalta och gör att den slipper att få en annan aktör inpå knuten vid de kyrkobyggnader som har egen kyrkogård. Dessutom ger det ökade möjligheter att kunna arbeta för biologisk mångfald, att ha ekonomibyggnader där det är lättare att kunna sätta upp solpaneler än på kyrktaken och att bidra till att vårda människors existentiella hälsa genom att skapa miljöer för det.

Frågan om kyrkliga begravningsbyråer har dock skapat en viss oro i leden, för att det uppfattas som att Svenska kyrkan sitter på två stolar samtidigt och därmed snedvrider de affärsmässiga förutsättningarna. Att Konkurrensverket nu vill se förändringar i begravningslagen bör därför vara av godo för alla inblandade.

Det skulle bland annat skapa det instrument som kyrkostyrelsen saknar i att reglera lokala kyrkliga begravningsbyråer och för församlingar och pastorat kan det faktiskt bli stabilare rent ekonomiskt att bli tvungen att skilja församling och affärsmässig verksamhet tydligare åt. I rådande läge kan Svenska kyrkan behöva hitta nya inkomstkällor, men att vara entreprenör är inte alltid lätt. Det är frestande att lappa och laga en eventuellt förlustbringande verksamhet med kyrkoavgift, något som Konkurrensverket nu vill lagstifta mot.

Jonas Lindberg

Taggar:

Begravning

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.