Glädjande, förbryllande och problematiskt

Jonas Eek, ledarskribent
Foto: Wikimedia commons

Jonas Eek: Att Sjömanskyrkan skulle vara en  ”symbol för Göteborg" är inte sant.

Sjömanskyrkan i Göteborg lägger ner. Fastigheten på Amerikagatan måste säljas, eftersom Göteborgs stift dragit in sina ekonomiska bidrag men även då stiftelsen självförvållat sedan länge dras med finansiella problem. Debatten som följer av beslutet är både glädjande, förbryllande och problematisk.

Det är glädjande att många bryr sig om Sjömanskyrkan. Politiker, kändisar, kulturkrönikörer, ledarskribenter och seniorföreningar förenas i sin opposition mot beslutet. Det är en osedvanligt mangrann uppställning för värnandet av kyrklig verksamhet (se till exempel GT 2020-04-16 och 2020-07-29).

Men det är något i detta som förbryllar. Som kyrkligt aktiv göteborgare har jag aldrig upplevt Sjömanskyrkan som utmärkande, vare sig i stadens eller i kyrkans liv. Missförstå mig inte – öppna verksamheter för äldre, däribland dem som efter år på sjön gått i land i Göteborg, är viktiga.

Men när GP:s ledarskribent Håkan Boström benämner Sjömanskyrkan som ”ett av Göteborgs mer kända landmärken” (GP 2020-07-30) är det svårt att förstå vad han menar. Det är som om han slagit samman två faktiska landmärken, Sjömanshustrun (en staty i hamnen) och Masthuggskyrkan, och ur dem skapat en utopisk Sjömanskyrka. Men att denna idealbilds verkliga motsvarighet skulle vara en ”symbol för Göteborg”, som han också skriver, är helt enkelt inte sant.

Och detta gör debatten om Sjömanskyrkan något problematisk. Det är många som kramar kyrkan, så länge den signalerar utopi och nostalgi, museum och hembygd, ungefär som hamnens lyftkranar som står kvar som pittoreska monument över gårdagen fast de inte längre används. Men kyrkan lever här och nu, med siktet inställt på framåt. Därför behöver prioriteringar ständigt göras vilket kan innebära att somliga verksamheter förändras och kanske försvinner.

Sedan är det lätt att hålla med när företrädare för stiftelsen skriver att det självklart ska ”finnas kristen diakonal och social verksamhet och möjligheter till gudstjänst i Skandinaviens största hamn” (GT, 2020-08-06). Men det går att lösa på andra platser än på Amerikagatan. Det är ju inte för få lokaler som är kyrkans största problem, vare sig i Göteborg eller i andra städer.

Jonas Eek