Härnösands stift värnar landsbygdens kyrka

Kajsa Åslin pressekreterare Härnösands stift
Härnösands stifts strukturarbete går ut på att även de små församlingarna på landsbygden ska kunna finnas kvar, uppger debattören. På bilden Hackås kyrka. foto: Frida Lenholm

Härnösands stifts strukturarbete går ut på att alla församlingar – även de små församlingarna på landsbygden – ska kunna finnas kvar, skriver Kajsa Åslin.

Kyrkspanarna i Åsarna tar upp angelägna frågor angående framtiden för Svenska kyrkan. Inte minst med tanke på de stora utmaningar som ligger framför oss när det gäller färre medlemmar, minskade ekonomiska intäkter, svårigheter att rekrytera personal och avfolkning i stora delar av stiftet.

En sak behöver dock förtydligas: Härnösands stifts strukturarbete går ut på att alla församlingar – även de små församlingarna på landsbygden – ska kunna finnas kvar. Precis som det är i dag i Södra Jämtlands pastorat, där Åsarne och fyra andra församlingar ingår, kommer det i varje församling som ingår i ett nytt pastorat att finnas lokal verksamhet, lokalt församlingsråd och lokal personal.

De samordningsvinster som strukturarbetet strävar emot rör främst det administrativa och förvaltande arbetet samt de krävande arbetsgivarfrågorna. Detta för att mesta möjliga av resurserna istället ska gå till att bevara och utveckla den lokala kyrkliga verksamheten.

Att det på regional och nationell nivå finns kapital sparat från ekonomiskt bättre tider innebär stabilitet i en osäker framtid och gör redan nu skillnad genom ett omfattande bidragssystem, bland annat glesbygdsbidraget. Men att leva på sparkapital är ingen lösning.

Om Svenska kyrkan ska kunna fortsätta ha betydelse för de människor som lever i vår region så behöver pastorat och församlingar ställa om utifrån de förutsättningar som framtiden bär med sig. Härnösands stift arbetar med flera olika åtgärder för att stödja den omställningen.

Kajsa Åslin
pressekreterare Härnösands stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.