Inga mer pengar till Ung resurs

Det blir inget nationellt stöd till Ung resurs, har kyrkostyrelsen beslutat. Foto: Ung resurs. 

Kyrkostyrelsen har beslutat att fasa ut den nationella finansieringen av praktikprogrammet Ung resurs. Sex ledamöter motsatte sig beslutet.

År 2021 beslutade kyrkomötet att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att permanenta det ekonomiska stödet, som legat på en miljon kronor per år, till Ung resurs. Uppdraget innebar också att utreda möjligheten att knyta praktikprogrammet till nationell nivå. Nu har kyrkostyrelsen beslutat att det inte blir någon fortsatt nationell finansiering.

– Argumenten för Ung resurs är rekrytering, att programmet är en del av det diakonala uppdraget och att det får unga människor att växa i tro. Det är uppdrag som ligger på församlingar och stift. Skulle vi ge ett permanent verksamhetsbidrag skulle vi ta över en del av det ansvaret och det skulle vara fel. Det handlar inte om att vi inte tycker verksamheten är viktig, säger Wanja Lundby-Wedin (S), förste vice ordförande i kyrkostyrelsen.

Mest unga från Göteborg

Utredningen visar att fler än hälften av deltagarna i praktikåret kommit från Göteborgs stift. I stället för att ansluta sig till Ung resurs har flera stift valt att dra i gång egna liknande satsningar. 

– Skulle vi göra detta skulle vi behöva stödja de andra satsningarna också. Antingen skulle det bli väldigt lite pengar för varje eller kosta väldigt mycket för nationell nivå, säger Wanja Lundby-Wedin.

De som sökt får gå

Kommande läsår får Ung resurs stöd som tidigare, men vad som händer efter det är inte bestämt. Enligt kyrkostyrelsens beslut ska finansieringen fasas ut ”på ett ansvarsfullt sätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamhetens fortlevnad”.

– Långsiktigt ska vi inte ge stöd utan fasa ut det på ett sådant sätt så att stiften kan ta över ansvaret. Om de stift som har deltagare skulle betala även för administration och rekryteringsarbete är det inte stora summor för respektive stift. Men det handlar om att hitta formerna för det.

Det finns de som menar att det behövs nationell finansiering för att satsningen ska kunna fortgå, vad säger du till dem?

– Jag kan förstå att man behöver resurser. Men under de drygt tio år som jag suttit i kyrkostyrelsen har det talats mycket om att nationell nivå ska minska. Den pastorala och medlemsnära verksamheten ska bedrivas i församlingar och stift. Då kan man inte bara plocka ut några saker som man tycker att nationell nivå ska finansiera.

Kyrkostyrelsen inte överens

Det var en oenig kyrkostyrelse som fattade beslutet. Tre ledamöter ville återremittera ärendet och ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett nytt förslag om hur finansieringen framåt kan säkerställas.

– Nyttan av att få göra praktik i en annan församling än sin egen är ett stort mervärde. Jag hade gärna sett att man gjorde det kyrkomötet gav oss i uppdrag att göra, se till att hitta en långsiktig finansiering. Sedan håller jag med om att inte nationella nivån ska driva Ung resurs, men det gör vi inte i dag. Vi stimulerar stiften med ekonomiska medel. Vi stödjer stiften att stödja församlingarna, säger Amanda Carlshamre (Posk).

Du hade velat se en fortsatt finansiering från nationell nivå?

– Åtminstone till dess att stiften har ett större ägandeskap för den ekonomiska biten. Det är små pengar i Svenska kyrkans sammanhang som gör otroligt stor skillnad för församlingarna och ungdomarna.

Går emot kyrkomötet

Tre andra ledamöter menade att kyrkostyrelsen inte har mandat att ändra på ett kyrkomötesbeslut.

”Vi motsätter oss hur kyrkostyrelsen så lättvindigt struntar i vad kyrkomötet beslutat” skriver Lisa Gerenmark (Öka), Marie Rydén Davoust (Posk) och Håkan Widepalm (C) i en särskild mening.

De skriver att slutsatserna i utredningen är felaktiga. Även om rekrytering är ett ansvar för församlingar och stift så behöver satsningen finnas nationellt för att bäst matcha sökande med församlingars behov i hela landet.

– Jag delar den meningen. Det var ett enigt kyrkomöte som gav oss uppdraget och då kan man fundera på att kyrkostyrelsen sedan väljer att gå en annan väg, säger Amanda Carlshamre.

Fakta: Ung resurs

Ung resurs är ett praktikår inom Svenska kyrkan med huvudmännen Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola. De samarbetar även med andra stift och har även kursverksamhet på Älvsby folkhögskola.

Under åren 2019–2024 har Ung resurs tilldelats en miljon kronor årligen nationellt inom Svenska kyrkan för att utveckla och förstärka verksamheten. I övrigt har praktikåret finansierats av terminsavgifter ifrån praktikplatserna.

De sökande är mellan 18 och 25 år och kommer från hela landet. Året innebär praktik i en församling men även fyra kursveckor på folkhögskola.

Prenumerera på Nyhetsbrev

4 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Karin Janfalk, ledamot i Kyrkomötet för Öppen Kyrka
Ja det är väl just det som de som lämnat särskild mening lyfter upp som är det mest anmärkningsvärda: att kyrkostyrelsen kör över ett helt enigt kyrkomöte (2021). Det skadar trovärdigheten för fattade beslut.
Löftesbrott
Löftena kunna ej svika De står för evigt fast Trodde ni ja!
T
Svenska kyrkan formligen skriker ju efter medarbetare, något som måste framgått med all önskvärd tydlighet för den som tagit del av den senaste tidens debatt – eller åtminstone kastat ett öga på den digra samling platsannonser i nummer efter nummer av Kyrkans tidning. Om man nu tycker det är problematiskt att nationellt finansiera ett "lokalt initiativ" behöver ju inte det betyda att man bara släpper bollen och backar ut ur rummet. Rimligare vore att ta initiativ till ett nationellt finansierat och organiserat program. Varför inte under utbildningsinstitutets paraply?
BGOL
Och vad hade ärkebiskopen att säga när frågan var uppe...?