Fredrik Sidenvall: “Upprättande att stiftet ser de bekymmer som jag såg”

Fredrik Sidenvall

Fredrik Sidenvall fick hastigt lämna sin tjänst som kyrkoherde i Spekeröd-Ucklums församling. "Jag önskar Guds rika välsignelse och frid över Spekeröd-Ucklums församling", säger han i intervjun efter Göteborgs stifts specialvisitation i församlingen. Foto: Mikael M Johansson

Förre kyrkoherden i Spekeröd-Ucklums församling Fredrik Sidenvall tycker det är helt rätt av Göteborgs stift att be tillförordnad kyrkoherde och kyrkorådets ordförande att ställa sina platser till förfogande. 

– Det är glädjande att Svenska kyrkans struktur fungerar genom att stiftet verkligen utövar tillsyn. Det försökte jag göra också, det är en del av ens uppdrag som kyrkoherde att verka för att kyrkoordningen ska implementeras. Och det var lite tufft att göra det, men jag såg det som nödvändigt, säger Fredrik Sidenvall efter Göteborgs stifts specialvisitation i Spekeröd-Ucklums församling. 

Fredrik Sidenvall var i cirka ett halvår kyrkoherde i Spekeröd-Ucklum. Efter att kyrkorådet på ett extrainsatt möte beslutat att inleda en process för att skilja honom från sin tjänst, träffade parterna i februari en överenskommelse och Fredrik Sidenvall slutade som kyrkoherde med omedelbar verkan.  

– Det beskrivs som att det har pågått en lång konflikt mellan mig och kyrkorådets ordförande, så har jag absolut inte uppfattat det. Jag tyckte att han var en fin och trevlig person och jag tror inte att det finns ett enda protokollfört ärende där det framgår att jag och kyrkorådet skulle ha olika uppfattningar i någon fråga. 

En blixt från klar himmel

Fredrik Sidenvall säger att önskan att skilja honom från hans tjänst kom som "en blixt från klar himmel". Han hade inte upplevt att det fanns några spänningar. 

– Men nu hoppas jag att det här ska ge en plattform för att bygga en långsiktig, god församlingsverksamhet i Spekeröd-Ucklum, vare sig det sker som en självständig församling eller i samverkan med andra församlingar, säger Fredrik Sidenvall. 

Rapporten från specialvisitationen rekommenderar att Göteborgs stiftsstyrelse inleder en struktur-och regleringsutredning som skulle kunna leda till att Spekeröd-Ucklum läggs ihop med en annan församling. Fredrik Sidenvall önskar i första hand att församlingen kan fortsätta fungera som en självständig enhet, men menar att det kräver ett helt annat ledarskap från de förtroendevalda än det som har varit hittills. 

– Om man kommer till rätta med det så tycker jag att det finns goda förutsättningar. Vi var nära att komma dit. Det känns för mig personligen upprättande att de bekymmer som jag såg, har också stiftet sett och tagit itu. Det känns väldigt bra.  

Tycker du det var rätt av stiftet att säga att tillförordnad kyrkoherde och kyrkorådets ordförande bör ställa sina platser till förfogande?

– I högsta grad. 

Sidenvall redo att söka nya tjänster

I rapporten skriver Göteborgs stift att kyrkoherde Fredrik Sidenvall borde ha pausat sitt förändringsarbete när han mötte motstånd. Att bygga upp förtroende som kyrkoherde tar tid, står det. En formulering som förvånar Fredrik Sidenvall. 

– Det har varit min inställning att gå försiktigt fram och jag tyckte nog att jag gjorde det. Det har inte skett några stora förändringar, utan all verksamhet har rullat på. Däremot spreds ett rykte om att jag ville stoppa jul i Ucklum, vilket jag vare sig försökte eller ville. Där med inte sagt att jag är ofelbar, det finns säkert saker jag kunde göra annorlunda, säger han. 

Nu har dock Fredrik Sidenvall lämnat konflikten Spekeröd-Ucklums församling bakom sig och ser positivt på framtiden:

– Jag känner mig inte så skandaliserad av det här. Jag känner att jag med frimodighet kan söka nya tjänster och jag vill vara med och uppehålla och utveckla vår svenska kyrka. Jag önskar Guds rika välsignelse och frid över Spekeröd-Ucklums församling.

Prenumerera på Nyhetsbrev

1 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Lasse Hasselgren
Jag anser att stiftet inte skall lägga sig i den demokratiska processen. Vi måste hålla isär demokrati och förvaltning. Vi som sitter i kyrkoråd, församlingens styrelse, måste få relevant utbildning för uppdraget. Då kan vi styra verksamheten och sätta bra mål. Kyrkoherdens uppgift är att leda sin personal mot de mål som kyrkofullmäktige beslutat om. Ju tydligare mål, ju lättare att följa upp. Jag är övertygad om att vi skulle slippa många problem om vi blev lite tydligare vem som skall göra vad.