Vänförening kämpar för att behålla kyrkan i Paris

Kyrkan i Paris byggdes 1913 och spelar en stor roll för många svenskar i Frankrike. Foto: Mikael M Johansson

En namninsamling för att rädda Svenska kyrkan i Paris har skapats. "Behåll kyrkan! Utan den är församlingens existens hotad!" lyder uppmaningen till kyrkostyrelsen och ärkebiskopen.

– Svenska kyrkan i Paris är precis som Svenska kyrkan vill vara i Sverige. Församlingen är levande med verksamhet för barn, ungdomar och äldre, med körer, konserter, diakoni, gudstjänstliv, marknader, evenemang, allt det som gör en kyrka och en församling viktig i människors liv.

– Men utan denna kulturplats är det omöjligt att upprätthålla verksamheten. Vi måste uppmärksamma denna fråga och agera snabbt för att inte äventyra hela detta kyrkliga och kulturella centrum.

Det säger Marita Haggren, bosatt i Paris sedan 11 år. Hon är en av de drivande bakom intressegruppen Svenska kyrkan i Paris vänner. Tillsammans med andra engagerade har hon startat en namninsamling, en petition, med budskapet: "Sälj inte vår kyrka - Svenska kyrkan i Paris!"

Just nu har 2 700 personer skrivit på listan och hon uppmanar fler att göra det.

– Vad vill Svenska kyrkan med sin utlandsverksamhet, detta fönster ut mot hela världen? Utlandskyrkan har  en enorm potential att visa sin relevans för människor som kanske inte är så jätteaktiva vanligtvis i kyrkan. Både ett minskat verksamhetsstöd och nu detta reella hot att vi blir av med vårt kyrkliga centrum är djupt oroande.

En utredning av verksamheten i Svenska kyrkan i Frankrike är tillsatt. Utredningen leds av den pensionerade biskopen Esbjörn Hagberg som nyligen besökte Paris för att skaffa sig en bild av läget.

I slutet av året ska hans utredning vara klar.

Innan dess finns inga beslut i fråga om fastigheten i Paris, men en dialog mellan ansvariga tjänstemän på nationell nivå och kyrkorådet i församlingen har inletts för att försöka hitta en lösning, har Anna Lundblad, ordförande i kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet, tidigare sagt i Kyrkans Tidning.

Rickard Jönsson, avdelningschef för Skut på kyrkokansliet, har också sagt att inga beslut fattats men att en dialog inletts.

–  Om vi kommer fram till att det blir en avyttring är tanken att vi först hjälper församlingen att hitta något annat, sa Rickard Jönsson till Kyrkans Tidning i augusti.

Marita Haggren talar om den stora risken för Svenska kyrkan om fastigheten skulle säljas.

– Kyrkan är oerhört betydelsefull som kyrkligt centrum och kulturbärare för den stora grupp svenskar i diasporan, inte bara svenskar som bor här, utan mer tillfälliga studenter, turister och även fransmän. Svenska kyrkan är en av de svenska institutionerna i Frankrike, institutioner som berikar och betyder mycket för varandra, som Svenska institutet, Sveriges ambassad i Frankrike och Svenska klubben.

Svenska kyrkan i Paris vänner vädjar till kyrkostyrelsen att se långsiktigt på Utlandskyrkans roll och funktion. Att fånga upp de svenskar som inte är så aktiva i kyrkan, men som på rätt sätt kan nås och upptäcka Svenska kyrkans betydelse, säger hon.

Svenska kyrkan har ett stort intresse av att ha representation här i världsstaden Paris, en speciell stad för kristenheten, ekumeniken och det pågående samtalet mellan olika religioner, för att skapa samförstånd och arbeta mot extremism. Svenska kyrkan Paris kan fungera som en ambassad i världen med närhet till alla andra kristna kyrkor och religioner, säger Marita Haggren.

– Församlingen i Paris spelar den roll som Svenska kyrkan drömmer om att kunna spela i det svenska samhället. Som församling har den en stor relevans i många människors liv, den är ett centrum, en förebild för hur Svenska kyrkan skulle kunna vara på fler platser.

På torsdagskvällen är intressegruppen Svenska kyrkan i Paris vänner inbjuden till kyrkorådet.

Det måste finnas en lösning. Kanske kan Svenska kyrkan behålla fastigheten men låta församlingen ta över förvaltarskapet så att det blir lättare att hyra ut delar av fastigheten för att på så sätt få in intäkter. Det finns många idéer, men det viktiga just nu är att inget beslut om försäljning fattas.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.