Kyrkans tid

Som förtroendevald är du vald för fyra år framåt. Och tiden har en stor betydelse i vår kyrka. Här förklarar Hanna Nyberg, stiftsadjunkt med inriktning styrning/ledning i Stockholms stift, om varför det är viktigt att kunna ha flera tidsperspektiv igång samtidigt. Det handlar så klart om nuet, och för att nuet ska bli så bra som möjligt behöver du också ha med dig ett och ett sen.  

 

 

KYRKANS TID

I avsnittet pratar Hanna om årshjulet och de uppgifter som är kopplade till rollen som fullmäktige där. Där ingår bland annat beslut om bokslut och årsredovisning och budget. Men ingen förväntar sig att du ska vara proffs på ekonomi. Däremot behöver du förstå och kunna tolka vad siffrorna betyder.

Övning

Ett bra sätt att förbereda dig inför uppdraget är att läsa igenom församlingsinstruktionen som är församlingens strategiska styrdokument. Be också att få läsa bokslut och verksamhetsuppföljning från tidigare år, samt budget och verksamhetsplan för innevarande år. Och det viktigaste av allt – våga fråga om det är något du är osäker på.

Tips för att lära mer!

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar   (Kan laddas ner på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (Skao:s) intranät.)

Du är vald!

För Troende Vald

Ekonomi för fullmäktige – webbutbildning med Kyrkans Tidning.

Fördjupning om kyrkoåret – webbutbildning med Kyrkans Tidning.