Avkragning

Här hittar du alla våra artiklar om avkragning.

Avkragning är ett informellt begrepp som beskriver processen där en präst blir avsatt från sitt ämbete. Det är domkapitlet som efter prövning kan förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Andra åtgärder är prövotid eller skriftlig erinran.  Begreppet "avkragad" myntades av Elisabeth Sandlund när hon i början på 2000-talet var redaktionschef på Kyrkans Tidning och sökte ett enklare sätt att uttrycka att präster blir av med sin vigningstjänst. Inspirationen kom från engelskans “defrocked”, som kan översättas med att "bli av med kaftanen". 2003 skrevs ordet avkragad i tryck första gången, efter att  Kyrkans tidning använt ordet internt under en längre tid. Historisk sett ska en präst, efter förhör och beslut om avsättning i domkapitlet, fått kappa och prästkrage avlägsnad. 

Avkragning

Foto: JOHANNES FRANDSEN