ÄB: "Förslaget har ett starkt stöd"

Vi har lyssnat på kritiken och fortsätter att ta vara på de synpunkter som framkommer. Det skriver ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med kyrkostyrelsens första och andre vice ordförande i ett svar på den omfattande kritik som nu framförs i ett stort upprop mot förslaget till ny Kyrkohandbok.

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Det öppna brevet visar på ett stort engagemang för musikens betydelse för gudstjänsten, vilket är mycket glädjande. Det finns ännu tid att påverka slutförslaget.

I gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan tror, bekänner och lär. Den nuvarande handboksrevisionen startade 2006.  Avseende musiken innebar uppdraget att musiken i huvudsak behölls från 1986 års kyrkohandbok i kyrkohandboksförslaget 2012. Samtidigt fanns ett uppdrag om ny musik.

Kyrkohandboksförslaget tillkom i en bred process som började med reflektion med många involverade. Förslaget gick på första remiss under ett och ett halvt år till februari 2014, bland annat till 40 procent av Svenska kyrkans församlingar som använde försöksordningen under ett helt år. Remissenkäten utformades enligt gängse religionssociologisk metod och såväl färdiga svarsalternativ som frisvar har analyserats.

Sammanlagt fick vi 640 svar. De flesta av dem, 93 procent, svarade att förslaget rymmer församlingarnas olika gudstjänsttraditioner.

Utifrån remissvaren kan vi konstatera att förslaget har ett starkt stöd. Samtidigt efterfrågas ändringar och påtalas att delar av musiken har tydliga brister. Vi har lyssnat på kritiken och fortsätter att ta vara på de synpunkter som framkommer. Den musikaliska kompetensen i revisionsarbetet har förstärkts. Som exempel har ett seminarium med bl.a. representanter för musikinstitutioner ägt rum i augusti 2014. Ett arbete pågår med förändringar i till exempel notering och textunderläggning. Prefationerna arbetas om.

Ett reviderat förslag kommer att sändas på remiss 2015. Därefter formas ett slutförslag som kommer till kyrkomötet för beslut 2016.

Musiken är en betydelsefull och omistlig del av gudstjänsten. I musiken uttrycks trons många aspekter och människans gudstilltal, liksom i gudstjänstens predikan, lovsång och bön. Gudstjänstmusiken är också en del av kulturarvet. Vi ser fram emot att tillsammans i Svenska kyrkan ta emot en ny kyrkohandbok 2017, då vi firar 500 år av reformation.

Antje Jackelén,
ärkebiskop, ordförande i kyrkostyrelsen

Wanja Lundby Wedin,
1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Mats Hagelin,
2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift